LAG Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanos

Delavnica kmečka tržnica

V sredo, 23. januarja 2008 pripravljamo ob 17,00 uri prvo delavnico, ki bo potekala v sejni sobi občine Pivka.

 

V okviru študije izvedljivosti projekta "Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne ifrastrukture za trženje kmetijskih izdelkov", ki so jo naši člani na delavnicah v okviru RPP izbrali kot prioritetno v programu društva, bo v sredo, 23. januarja pripravljena delavnica na temo "Kmečka tržnica". Z delavnico želimo zainteresirane seznaniti z dosedanjimi aktivnosti na tem projektu in predstaviti dobro prakso z že uveljavljenimi kmečkimi tržnicami v Idriji in Škofji loki. V nadaljevanju si oglejte vabilo na delavnico .....

 

Vabimo vas tudi k izpolnjevanju ankete, s katero želimo ugotoviti želje in potrebe prebivalcev po kmečkih tržnicah. Namenjena je tako potrošnikom (kupcem) kot prodajalcem, na anketo pa lahko odgovorite na naši strani (link).

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom VABI  na delavnico

 

K M E Č K A     T R Ž N I C A

 

delavnica bo v sredo, 23. januarja 2008 ob 17.00,v sejni sobi Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka  

 

Program delavnice: 

  • predstavitev kmečke tržnice v Idriji (Darja Lahajnar, svetovalka, Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija)
  • predstavitev kmečke tržnice v Škofji Loki (Kristina Miklavčič, svetovalka, Razvojna agencija Sora)
  • predstavitev dosedanjih aktivnosti v občinah Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna glede vzpostavitve kmečke tržnice
  • javna razprava o vzpostavitvi kmečkih tržnic na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna   

 

VABLJENI!  

 

Predsednica društva:Cvetka KERNEL, l.r. 

 

PS: Zaželjena je predhodna potrditev udeležbe na 031 688 821 (Aleš Zidar) 

 

Ilirska Bistrica, 15.01.2008