LAG Society for Rural Development of the Land between Snežnik and Nanos

Odprt javni razpis za kmetijstvo v občini Postojna

Občina Postojna je v teh dneh  objavila Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja kmetijstva in gozdarstva v občini Postojna v letu 2010.  

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Uradnem listu RS do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Postojna ali pa v sprejemno-informacijski pisarni Občine Postojna, št. 4, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na razpis.    

Dodatna pojasnila lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, kontaktna oseba: Tatjana Rolih  (tel.št.: 7280700, 7280789).