naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg


Predsednik društva Boštjan Glažar je sklical volilni občni zbor Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom za četrtek 19.5.2022 s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih Kmetije SLAVEC v Knežaku.

Na osnovi sklepa o volilnih opravilih je dne 5.5.2022 pretekel rok za pošiljanje kandidatur za člane organov društva. Na naš naslov je prispelo skupno 17 kandidatur za vse organe društva, tako da je volilna komisija dne 9.5.2022 opravila pregled kandidatur in pripravila volilno listo. Na osnovi rokovnika volilnih opravil je z današnjim dnem sklican Volilni zbor članstva, ki bo potekal v četrtek, 19.5.2022 na kmetiji Slavec v Knežaku. V sklopu volilnega zbora bo tudi predstavitev projektov Kmetije Slavec.

Na spodnjih povezavah si oglejte dokumente Volilnega zbora. Prosimo za pravočasno prijavo na zbor članstva, vse tiste člane, ki niso še plačali članarine pa prosimo, da to uredijo do 18.5.2022. Na volilnem zboru bodo lahko sodelovali le tisti člani, ki imajo poravnane vse obveznosti do društva.

 

Vabilo VOLILNI ZČ 2022 / PDF

Poziv k plačilu članarina 2022 / PDF
Volilni pravilnik DRPSN 2020 / PDF

Zapisnik volilne komisije in pregled kandidatur 2022 / PDF

 

 

 


Z današnjim dnem, 20.4.2022, je predsednik društva Boštjan Glažar sprejel sklep o pričetku volilnih opravil za volitve v organe Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Z sklepom so odprte kandidature, ki jih lahko na priloženih obrazcih posredujete na naslov društva do 5.5.2022 do 15,00 ure. Volilni zbor članstva bo v četrtek, 19. maja 2022 ob 18,00 uri na Kmetiji Slavec v Knežaku.

Vsa dokumentacija za volitve je dosegljiva na spodnjih povezavah.

 

Kandidacijski obrazec 2022 / word
Kandidacijski obrazec 2022 / pdf

Sklep o razpisu volitev 2022 20042022 / pdf
Soglasje h kandidaturi 2022 / pdf
Volilni pravilnik DRPSN 2020 sprejet / pdf

V torek 29.3.2022 ob 17,00 uri je v prostorih kmetije Kozlek na Rozmanovi ulici 19 v Ilirski Bistrici potekal 14. redni letni zbor članstva.

Člani društva so obravnavali Poročilo o delu društva za leto 2021 in program dela za leto 2022, katera so tudi soglasno potrdili.

Ob zaključku so si ogledali še nov degustacijski prostor na kmetiji in urejen ribnik z okolico, ki je nastal v okviru projekta Ureditev ribnikov na območju med Snežnikom in Nanosom, sofinanciranem iz programa CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V mesecu aprilu bo sklican tudi volilni zbor članstva, o čemer bodo člani pravočasno obveščeni z vabilom in gradivom na zbor. Vas pa vabimo da podate predloge za kandidaturo.

 

V torek 29.3.2022 ob 17,00 uri je v prostorih kmetije Kozlek na Rozmanovi ulici 19 v Ilirski Bistrici potekal 14. redni letni zbor članstva


Člani društva so obravnavali Poročilo o delu društva za leto 2021 in program dela za leto 2022, katera so tudi soglasno potrdili.

Ob zaključku so si ogledali še nov degustacijski prostor na kmetiji in urejen ribnik z okolico, ki je nastal v okviru projekta Ureditev ribnikov na območju med Snežnikom in Nanosom, sofinanciranem iz programa CLLD iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

V mesecu aprilu bo sklican tudi volilni zbor članstva, o čemer bodo člani pravočasno obveščeni z vabilom in gradivom na zbor. Vas pa vabimo da podate predloge za kandidaturo.

 

 

 

Predsednik društva Boštjan Glažar je sklical redni Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki bo potekal v torek, 29.3.2022 v prostorih kmetije Kozlek na Rozmanovi 19 v Ilirski Bistrici. Na zboru dodo člani obravnavali Poročilo o delu za leto 2021 in program dela za 2022.

Člane društva, ki so pravne osebe oziroma potrebujejo pooblastilo za glasovanje na Zboru članstva opozarjamo, da je potrebno ob prihodu na Zbor predložiti izpolnjeno pooblastilo, ki se skupaj z pozivom k plačilu članarine za leto 2022 nahaja v prilogi gradiva za zbor članstva.

Vabljeni k udeležbi…

Poročilo o delu društva za leto 2021 predlog

Program dela DRPSN 2022 predlog

Program dela LAS 2022 Finančni načrt predlog priloga 1
Program dela LAS 2022 Finančni načrt predlog priloga 2
Program dela LAS 2022 obračun plač

Poverilnica ZČ 2022
Poziv k plačilu članarine 2022
Vabilo 14 ZČ 2022Upravni odbor LAS med Snežnikom in Nanosom je na svoji redni in dopisni seji sprejel sklep o objavi 6. javnega poziva za sofinanciranje operacij SLR LAS iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Poziv je odprt do 31.03.2022, do 15,00 ure.
 

LAS med Snežnikom in Nanosom je v preteklem letu prejel dodatna sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namenjena za sofinanciranje operacij iz Strategije lokalnega razvoja. Po uspešni spremembi Strategije in potrditvi organa upravljanja, da je poziv ustrezen za objavo, je UO LAS na svoji dopisni seji sprejel končne določbe poziva in ga z dnem 20.01.2022 javno objavil. Celotna dokumentacija poziva je navedena na POVEZAVI .

 

Višina razpoložljivih sredstev 6. javnega poziva je v višini 217.000,00 €, po posamezni vlogi bo možno koristiti največ 55.000,00 €, sredstva pa so namenjena za operacije na urbanem območju LAS. Želja LAS so operacije na področju spodbujanja podjetništva in trajnostnih inovativnih podjetniških idej z dodano vrednostjo, usmerjene na tematsko področje "Ustvarjanje novih delovnih mest".

Rok oddaje vlog je 31. marec 2022 po pošti ali pa do 15,00 ure osebno v prostorih LAS. Vse dodatne informacije ali pojasnila lahko dobite na naši spletni strani in osebno pri zaposlenih na LAS.

V marcu bo sklican redni zbor članstva, na katerem bodo člani odločali o potrditvi Poročila o delu društva za leto 2020 in o Programu dela za leto 2021. Zaradi epidemije Covid-19 se je UO društva odločil, da izpelje Zbor članstva dopisno.

Da bi lahko člani sodelovali pri obravnavi poročila in programa, sta vsem članom posredovana oba dokumenta v pregled, na društvu pa pričakujemo vaša vprašanja, pripombe in predloge na predlagana dokumenta. Do sklica dopisnega zbora, ki bo v ponedeljek, 15. marca 2021, vas prosimo, da nam vaše predloge posredujete na naš elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. , da jih preverimo in vključimo v obstoječa dokumenta. 

Gradiva so priložena spodaj:

Poročilo o delu DRPSN 2020

Program dela DRPSN za 2021

Finančni del Programa dela LAS 2021

Preišči stran

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net