naslovnica_show_all_za_razvoj_nanos.jpg

Predsednik društva Boštjan Glažar je v skladu z odločitvijo Upravnega odbora DRPSN sklical 16. redni Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Zbor članstva bo potekal v ponedeljek, 25. marca 2024 v prostorih Turistične kmetije CEJ v Šmihelu pod Nanosom pri Postojni s pričetkom ob 18,00 uri.

Na Zboru članstva bo obravnavano Letno poročilo o delu društva za leto 2023 in Program dela za leto 2024, predstavljeni bodo strokovne ekskurzije iz lanskega leta. Vse člane društva prosimo, da se skupščine udeležijo in ob akreditaciji priložijo pooblastila za udeležbo na zboru, če so potrebna. Po zaključenem zboru bo organizirano druženje s člani društva.

Vabljeni tudi na strokovno ekskurzijo LAS na območje LAS Kozjansko in Obsotelje, ki bo potekala v petek 5.4.2024. Več podrobnosti v priloženem vabilu.

 

Priloge po vrsti: Vabilo na zbor članstva, Poverilnica ZČ 2024, Poročilo o delu DRPSN za leto 2023, Bilanca društva 2023, Končno poročilo o reviziji računovodstva DRPSN 2023, Program dela DRPSN za leto 2024, Program dela DRPSN za leto 2024 priloga 1, 2 in 3, vabilo na ODP.


Vabilo 16 ZČ 2024 / PDF
Poverilnica ZČ 2024 / PDF

3 bruto bilanca DRPSN 2023 / PDF
3 Končno poročilo o pregledu LAS 4.3.2023 - za oddajo / PDF
4 Poročilo o delu DRPSN 2023 predlog 15032024 / PDF
4 Program dela LAS 2024 Finančni načrt predlog 15032024 priloga 2 / PDF
4 Program dela LAS 2024 Finančni načrt predlog 15032024 priloga 3/ PDF
5 Program dela DRPSN 2024 Finančni načrt predlog 15032024 priloga 1 / PDF
5 Program dela DRPSN 2024 predlog / PDF
VABILO na ODP Kozjansko 05042024 / PDF

Preišči stran

Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net