naslovnica_show_all_za_razvoj_v2.jpg

Socialno podjetje na podeželju za povezovanje lokalne pridelave hrane, izkustvenega učenja ter zelenega turizma

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Kmetija SLAVEC, Gregor Slavec, Knežak 111, 6253 Knežak
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 62.072,44 €
Znesek sofinanaciranja: 46.464,15 €

Na podeželju in v kmetijstvu so velike možnosti za razvoj socialnega podjetništva. Okolje je ustrezno, saj je ravno to okolje uspelo ohraniti povezanost med ljudmi, medsebojno sodelovanje, povezovanje, kar je eden ključnih elementov socialnega podjetništva. Po drugi strani pa se v okviru socialnega podjetja vzpostavljajo vezi med ranljivimi skupinami prebivalstva, njihovo vključevanje v družbeno življenje na podeželju in iskanje možnosti za njihovo sodelovanje ter zaposlovanje.
Operacija je logično nadaljevanje prizadevanj lokalnih skupnosti in LAS med Snežnikom in Nanosom pri zagotavljanju pridelave kmetijskih pridelkov in zagotavljanju samooskrbe z lokalnimi pridelki in proizvodi, ki so bili izvajani z različnimi projekti v okviru razvoja podeželja. Operacija je v javnem interesu, saj gre za nadgradnjo dosedanjih rezultatov in ugotovljenih potreb na območju LAS med Snežnikom in Nanosom in za zagotavljanje cilja vzpostavitve socialnega podjetništva v okviru Strategije lokalnega razvoja.

Z naložbo v stavbo za distribucijo kmetijskih pridelkov bo partner Kmetija Gregor Slavec pridobila prostor za skladiščenje in prodajo lastnih pridelkov in izdelkov ekološke kmetije Slavec in partnerskih kmetij, čez čas pa tudi kmetij in ponudnikov ekološko pridelane lokalne hrane z območja LAS in širše. V okviru prodaje bo distribucijski center namenjen pripravi pridelkov in izdelkov prodajnega asortimana pred dostavo javnim ustanovam in prebivalcem območja LAS, ter neposrednemu nakupu na kmetiji. Poseben segment dostave bo namenjen ponudnikom namestitev za ponudbo produkta Zajtrk Zeleni kras. Gre za primer dobre prakse ničogljičnega odtisa pri pridelavi in prodaji hrane, saj stremi k temu, da hrana potuje čim manj do končnega odjemalca. Za delovanje distribucijskega centra in prodajalne lokalnih pridelkov se bo vzpostavila prodajna spletna stran, s katero se bo poenostavila naročanje, prodaja in distribucija prodajnega programa prebivalcem in javnim ustanovam. Za potrebe dela se bo na kmetiji ustanovilo socialno podjetje, najmanj za obdobje trajanja projekta pa na novo zaposlila ena oseba z predvidenim nadaljevanje zaposlitve tudi po zaključku projekta. Cilj partnerjev v operaciji je namreč vzpostavitev delovanja socialnega podjetja za daljše obdobje.

Nosilec operacije Društvo za razvoj podeželja bo poleg vodenja in koordinacije poskrbel za usklajeno promocijo aktivnosti operacije, pripravo spletnih vsebin in ustrezne promocijske prireditve za podporo delovanja socialnega podjetja, ki bo ponudnike zastopal pod skupno blagovno znamko v okviru Zelenega krasa.

Dolgoročni cilj oziroma namen operacije:
- odprtje socialnega podjetja na ekološki kmetiji Slavec,
- vzpostavitev distribucijskega centra za prodajo lokalnih pridelkov in proizvodov,
- povečana prodaja in proizvodnja lokalnih pridelkov in proizvodov.

Kratkoročni oziroma operativni cilji operacije:
- izgradnja distribucijskega centra za lokalne proizvode,
- postavitev spletne trgovine,
- predstavitev in skupna promocija pridelovalcev lokalnih pridelkov in proizvodov,
- ustvarjanje in ohranjanje delovnih mest skozi delovanje socialnega podjetja in aktivnosti operacije,
- razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih socialnih skupin v družbo in na trg dela. 

Rezultati operacije:

- Vzpostavitev infrastrukture za zagon socialnega podjetja.
- Vzpostavitev delovanja distribucijskega centra.
- Ustanovitev socialnega podjetja.
- Zaposlitev osebe v socialnem podjetju.
- Ohranitev delovnega mesta na Kmetiji Slavec.
- Predstavitev in skupna promocija pridelovalcev lokalnih pridelkov in proizvodov.
- Postavitev spletne trgovine za distribucijski center in Kmetijo Slavec.
- Povečana prodaja in proizvodnja lokalnih pridelkov in proizvodov. 
- Razvoj, izvajanje in promoviranje programov aktivnega vključevanja ranljivih socialnih skupin v družbo in na trg dela.Informacije


DRUŠTVO ZA RAZVOJ
PODEŽELJA MED
SNEŽNIKOM IN NANOSOM

Jurčičeva 1,
6250 Ilirska Bistrica

Matična številka: 1175688000
Davčna številka: 93233884


Številka bančnega računa:

SI56 1010-0005-6857-224 Banka Intesa Sanpaolo d.d.


Telefon:

+386 (0)5 9076771
+386 (0)5 9076770

 

Mobilni telefon:

+386 (0)31 688 621 (Aleš)
+386 (0)64 157 044 (Andreja)

 

Spletna stran: www.razvoj-podezelja.si
E-mail: info@razvoj-podezelja.si

 

Odgovorne osebe:

Predsednik: Boštjan Glažar

Telefon: +386 (0)41 266 332

E-mail: bostjan.glazar@pivka.si

 

Strokovni vodja: Aleš Zidar

Telefon: +386 (0)31 688 621

E-mail: ales.zidar@siol.net