Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJEN RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSTVA V OBČINI IL.BISTRICA
Četrtek, 03 April 2008 14:29
Občina Ilirska Bistrica je 25. marca 2008 objavila razpis za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, ki je odprt do 30. aprila 2008.

V razpisu so objavljene štiri glavne točke pomoči in sicer:

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo;

2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč;

3. Tehnična pomoč pri programih izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin; Izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;

Tehnična pomoč pri programih izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva; Izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.

4. Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - ureditev pašnikov in trajnih nasadov, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2008  in bo predmet  prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva ne sme biti začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev.

Podrobnosti o razpisu na spletni strani Občine Il.Bistrica.

 
PRIJAVA NA RAZPIS LAS IZVEDENA
Četrtek, 03 April 2008 14:08

V torek, 1. aprila 2008 (na dan šaljivcev) smo resno vložili kandidaturo za status delujoče lokalne akcijske skupine na osnovi razpisa MKGP. Kot smo seznanjeni, smo četrta LAS, ki je uspela pripraviti kandidaturo od objave razpisa 29.2.2008. Upamo seveda na potrditev statusa in nadaljevanje dejavnosti društva po predvidenem programu dela.

Na spletni strani smo že objavili osnovni dokument prijave na razpis - Lokalno razvojno strategijo (link) in Osebno izkaznico društva (lokalne akcijske skupine) (link), ki si ju lahko ogledate ali pa pretočite na svoj računalnik. Gre namreč za obsežen dokument, ki ureja osnove delovanja naše lokalne akcijske skupine. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo ga. Iris SUBAN (Open door), ki je skupaj s sodelavci pripravila odličen dokument.

V sredo 26. marca je bila v sejni sobi Občine Pivka izpeljana 3. seja UO društva. Zaradi prijave na razpis LAS bo zapisnik seje na spletni strani (na članski strani) objavljen v nekaj dneh, lahko pa poročamo, da so člani upravnega odbora sprejeli prvi del programa dela za leto 2008 (stalne dejavnosti društva), za drugi del - izvedbene projekte, pa bo potrebna še dodatna razprava med občinami. Gre predvsem za usklajevanje skupnih projektov, ki mora biti zaključeno v aprilu mesecu. Sprejeta je bila tudi Študija izvedljivosti projekta Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov z nekaterimi dodatki in pripombmi, kot osnova za nadaljnje delo na tem projektu. Tudi tu se mora Društvo uskladiti z željami oziroma načrti vseh treh občin, da se lahko projekt prične čimprej izvajati. Več pa v naslednjih dneh.

 
SKLICANA 3.SEJA UO DRUŠTVA
Sobota, 22 Marec 2008 18:22

V sredo, 26. marca 2008 je v sejni dvorani občine Pivka sklicana 3. seja upravnega odbora društva. Na dnevnem redu seje so pomembni dokumenti: Poročilo o delu društva v letu 2007, Finančno poročilo za leto 2007, Program dela društva za leto 2008 in finančni načrt, obravnava Študije izvedljivosti projekta Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov, ter sprejem novih članov v društvo

Med tekočimi zadevami je kar nekaj pobud o sodelovanju v različnih projektih, več o tem do same seje, ko bo gradivo za sejo objavljeno na straneh dostopnih članom društva. Upravni odbor bo na tej seji sprejel tudi datum za izvedbo rednega zbora članstva.

Do srede oziroma novih informacij pa vam želimo blagoslovljeno Veliko noč, veliko pirhov in prijetne praznike.....

 

pirhi

 

 
Več člankov...
<< Začetek < Prejšnja 121 122 123 124 125 126 127 128 Naslednja > Konec >>

Stran 125 od 128

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link