Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Povzetek pete delavnice sklopa Uspešna prodaja na tržnici | Natisni |
Nedelja, 25 Januar 2009 22:59

 Povzetek delavnice: ZAŠČITA KMETIJSKIH IZDELKOV OZIROMA ŽIVIL

Gradivo: 

pdf  Prezentacija v tiskani obliki   221.05 Kb

Datum: 29.1.2009; kraj: Pivka; izvajalec: ga. Darja Lahajnar, ICRA d.o.o. in ga. Vlasta Grašek, MKGP

 Peta delavnica iz sklopa delavnic USPEŠNA PRODAJA PRIDELKOV IN IZDELKOV NA TRŽNICI je bila 29. januarja 2009 v Pivki. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom delavnice organizira v okviru projekta Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov.  

 Na delavnici je bilo predstavljeno področje zaščite kmetijskih izdelkov in živil in sicer:

  • zaščita kmetijskih pridelkov oziroma živil,
  • kmetijski pridelki oziroma živila, ki so v Sloveniji že zaščiteni,
  • zaščitni znaki (geografsko poreklo, geografska označba, tradicionalni ugled, višja kakovost),
  • prednosti zaščite,
  • izkušnje pri zaščiti (na primeru Idrijskih žlikrofov),
  • izkušnje pri certificiranju (postopki pri izvajanju notranje in zunanje kontrole, vzdrževanje certifikata...).

Delavnico, na kateri je bilo prisotnih 36 udeležencev,  je izvajala ga. Darja Lahajnar iz Idrijsko-Cerkljanske razvojna agencija d.o.o. Idrija (ICRA), v sodelovanju z ga. Vlasto Grašek, ki na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pokriva področje zaščite posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil. Predavateljici sta udeležencem delavnice predstavili tako teoretični oziroma zakonski okvir zaščite kmetijskih izdelkov oziroma živil, kot tudi dejanske izkušnje na primeru zaščite idrijskih žlikrofov.

 Zaključki delavnice so:

  • vsaka posamezna zaščita prinese s seboj tako določene koristi, kot tudi slabosti, zato je potrebno pred odločitvijo o zaščiti temeljito razmisliti in pretehtati obe plati;
  • izkušnje kažejo, da se je kvaliteta zaščitenih kmetijskih pridelkov oziroma živil v primerjavi z obdobjem pred zaščito, zvišala.

  Pripravile: Zdenka Žakelj, Staša Frank, Andreja Požar, 3.2.2009

delavnica_5_2