Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

JAVNI RAZPIS LIKOVNEGA NATEČAJA "PLAKAT KMEČKA TRŽNICA" - ZAKLJUČEN RAZPIS | Natisni |
Nedelja, 01 Februar 2009 21:40

  Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom razpisuje

javni likovni natečaj z naslovom:

"PLAKAT KMEČKE TRŽNICE"

1. Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v okviru projekta Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov razpisuje javni likovni natečaj na temo: PLAKAT KMEČKE TRŽNICE.

2. Sodelovanje na natečaju je brezplačno. Natečaj je odprt za mladostnike (učence in  dijake), ki želijo sodelovati pri projektu Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih izdelkov in pridelkov. Sodelujejo lahko posamezniki in skupine (razredi) do 6 oseb. Dovoljena so izključno še neobjavljena dela.

3. Natečaj je razpisan za izdelavo plakata za sejemske prireditve oz. kmečke tržnice, ki so namenjene spodbujanju razvoja podeželja z enotnim nastopom na trgu. Podrobno predstavitev projekta si lahko ogledate na spletni strani http://www.razvoj-podezelja.si/. Plakat mora izražati namen in poslanstvo projekta (asociirati na kmetijske izdelke in pridelke).

4. Izdelki naj bodo izdelani na papirju večjega formata (priporočamo B1) v poljubnih tehnikah. Izdelki so lahko narejeni tudi z računalniškimi orodji - dostavljeni na CD v PDF ali JPG formatu.

5. Na plakatu naj ostane prazen prostor do velikosti A3, ki bo namenjen besedilu vabila in ga organizator naknadno prilepi na plakat. Izdelki naj bodo v desnem vidnem spodnjem kotu označeni z imenom in priimkom avtorja ter razredom oz. skupino.

6. Vsak udeleženec lahko sodeluje na natečaju z največ dvema (2) deloma.

7. Dela morajo biti dostavljena v primerni varni embalaži, ki naj bo opremljena z oznako: »Javni likovni natečaj: PLAKAT KMEČKA TRŽNICA«. Obvezno morajo biti priloženi naslov dela, ime in priimek, naslov, telefon in e-pošta avtorja/ev dela ter status (učenec, dijak,....).

8. Sodelujoči morajo dela dostaviti na enega od naslednjih načinov:

  • Vročiti osebno poverjenikom akcije na šolah,
  • Vročiti osebno na sedežu društva v času uradnih ur društva (ob sredah med 13.00 in 17.00)
  • Poslati po pošti na naslednji naslov: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.

do vključno sobote 28. februarja 2009.

9. Društvo bo zagotovilo največjo možno skrb za prejeta dela in z njimi ravnalo skrajno pazljivo, ne bo pa prevzelo odgovornosti za morebitne poškodbe.

10. Dela bo ocenjevala strokovna komisija, ki bo upoštevala tehnično dovršenost, uporabnost, namen, poslanstvo in originalnost plakata ter estetska merila. Del, ki ne bodo ustrezala razpisnim pogojem, komisija ne bo ocenjevala. Odločitev komisije je dokončna in nepreklicna.

11. Nagrade bodo podeljene na odprtju razstave najboljših predlogov v marcu 2009. Dela bodo objavljena tudi na spletni strani društva. Nagrajena in izbrana dela bo zadržal organizator, ki si pridržuje pravico do njihove uporabe, z obvezno navedbo avtorja. Nagrajeni avtor se odpoveduje kakršnim koli drugim dodatnim nadomestilom (finančnim zahtevkom) iz tega naslova.

12. Nagrajenih bo pet posameznih del. Nagrade so naslednje:

  • 1. mesto: JEEP Safari izlet po podeželju in praktična nagrada - kmetijski proizvodi v vrednosti 100,00 EUR
  • 2. mesto: JEEP Safari izlet po podeželju in praktična nagrada - kmetijski proizvodi v vrednosti 50,00 EUR
  • 3. mesto: praktična nagrada - kmetijski proizvodi v vrednosti 50,00 EUR
  • 4. mesto: praktična nagrada - kmetijski proizvodi v vrednosti 30,00 EUR
  • 5. mesto: praktična nagrada - kmetijski proizvodi v vrednosti 30,00 EUR

Poleg tega bo za vse sodelujoče na natečaju organiziran izlet po podeželju med Snežnikom in Nanosom z družabnim srečanjem (piknik).

13. Sodelujoče bomo o rezultatih razpisa obvestili po navadni pošti ali e-pošti. Vsak avtor je lahko dobitnik samo ene nagrade.

14. Sodelovanje na natečaju zahteva brezpogojno sprejemanje razpisnih pogojev.

15. Dodatne informacije dobite po telefonu 031 339 789 - Aleš Zidar, elektronski pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in na spletni strani http://www.razvoj-podezelja.si/.