Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

IZPELJAN SKLOP ŠESTIH DELAVNIC | Natisni |
Sobota, 21 Februar 2009 15:38
V Društvu izvedene delavnice ocenjujemo kot zelo uspešne. Delavnic se je udeležilo 66 slušateljev, povprečno se je vsak udeležil vsaj treh delavnic, kar pomeni 35 udeležencev na delavnico. S tem se je trend udeležbe na takšnih delavnicah opazno obrnil navzgor, saj se je bilo predhodno za območje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna značilna precej nižja udeležba. Rezultati ankete, izvedene med udeleženci delavnic kažejo, da so delavnice izpolnile njihova pričakovanja. Tako so odgovorili vsi anketirani. Več kot polovica jih je navedla, da so na delavnicah ponovno osvežili  ali obogatili svoje znanje ter se naučili neznanih stvari. Večina jih meni, da jim bo pridobljeno znanje koristilo pri nadaljnjem delu, kar je po mnenju udeležencev tudi največja uporabnost delavnice.

 To je vsekakor dokaz, da se ljudje na podeželju zavedajo pomena trženja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter da so hkrati tudi pripravljeni sodelovati pri aktivnostih, ki bi tem pridelkom iz izdelkom zagotovile ustrezno mesto v masovni ponudbi ostalih tujih in domačih artiklov, kar si glede na kvaliteto zagotovo zaslužijo.

 V Društvu se intenzivno pripravljamo na aktivnosti v marcu in aprilu, vezane na začetek delovanja tržnic v aprilu letos. 12. marca je planiran posvet z veterinarskim in zdravstvenim inšpektorjem, 18. aprila bodo udeleženci delavnic vabljeni na ogled dobre prakse v Idrijo, 23. aprila pa bo še zadnja delavnica pred začetkom prodaje na tržnici.

delavnica_5_2

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link