Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Mednarodni projekt Grundtvig | Natisni |
Sobota, 14 Marec 2009 19:49

Uradna stran projekta. 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom v letih 2008, 2009 in 2010 sodeluje v mednarodnem projektu Grundtvig z naslovom Inovativno izobraževanje odraslih na podeželju.  Projekt združuje 6 partnerjev iz različnih držav (Belgije, Italije, Litve, Romunije, Bolgarije in Slovenije), ki jim je skupno prepričanje, da lahko preko aktivnega državljanstva in inovativnega pristopa k izobraževanju odraslih ponudijo lokalnemu prebivalstvu orodja, s katerimi si bodo lahko sami pomagali in na ta način prispevajo k razvoju manj razvitih območij in k večji konkurenčnosti Evrope.

Cilj projekta je promocija aktivnega državljanstva na področju trajnostnega razvoja podeželja, ki zagotavlja kvalitetno okolje in socialno vključenost.

Pričakovani rezultati:

 • - inovativna metodologija vključevanja starejših prebivalcev podeželja v oblikovanje izobraževanj za odrasle in njihovo uporabo;
 • - podpora prebivalcem podeželja v razvijanju socialnih, državljanskih, medkulturnih kompetenc in podjetniških znanj, s čimer se bodo bolje prilagodili spreminjajočim se trgom dela v Evropi in lokalno;
 • - kvalitetno sodelovanje in prenos dobrih praks med sodelujočimi državami partnericami.

Partnerstvo temelji na aktivnem sodelovanju in implementaciji skupnih aktivnosti:

 • - obisk držav partneric z ogledom primerov dobrih praks,
 • - tematski seminarji za partnerje in tečaji za lokalne prebivalce podeželja,

Partnerji bodo skupaj oblikovali in uporabljali:

 • - inovativno izobraževalno metodologijo,
 • - spletno stran projekta z aktivnim forumom,
 • - četrtletne novice (časopis),
 • - CD o primerih dobre prakse

V okviru projekta bo razvit sistem spremljanja in ocenjevanja vseh projektnih dogodkov in rezultatov.

  Aktivnosti v projektu:

Predviden datum pričetka

Kratek opis

Država obiska

Število sodelujočih partnerjev

12.2008

PRIČETEK PARTNERSTVA

Seminar Klimatske spremembe in prispevek družbe k njihovem minimiranju

LITVA

Vseh 6

03. 2009

Seminar Ohranjanju naravnih virov, vstopanje na trg dela preko socialnih družb

BELGIJA

Vseh 6

06.2009

Seminar o Eko-turizem za trajnostni razvoj podeželja

ROMUNIJA

Vseh 6

10.2009

Seminar Kulturne in tradicionalne, državljanska in socialna vključenost

ITALIJA

Vseh 6

03.2010

Seminar Eco-regija za trajnostni razvoj

BOLGARIJA

Vseh 6

06.2010

ZAKLJUČNA KONFERENCA.

Seminar Priložnosti za trajnostni socialno-ekonomski rezvoj območij Nature 2000

SLOVENIJA

Vseh 6

 

Naloge partnerjev:

 • 1. nosilec projekta in glavni koordinator, razvoj podobe internetne strain in njena postavitev, ažuriranje in administracija spletne strain - LITVA
 • 2. priprava četrtletnega časopisa - ROMUNIJA (prvo leto), BELGIJA (drugo leto)
 • 3. izdelava načrta spremljanja in evalvacije, metodologije in vprašalnikov za delavnice, srečanja in seminarje, zagotovitev izvajanja s strain partnrejv - BOLGARIJA
 • 4. moderiranje mednarodnega spletnega foruma na internetni strain projekta - BELGIJA(prvo leto) , ITALIJA (drugo leto)
 • 5. izdelava izobraževalnega Vodiča za starejše ljudi, ki bo izhajal iz izkušenj pridobljenih skozi projekt - ITALIJA
 • 6. oblikovanje, priprava in izdaja priročnika (na CD-ju) - SLOVENIJA, BOLGARIJA
 • 7. izdelava evalvacijskega načrta in skrb za izvajanje znotraj partnerstva - ROMUNIJA, SLOVENIJA

Prve e-novice pdf newsletter_1_alleen-lezen 1.14 Mb

Druge e-novice pdf newsletter_2 1.38 Mb

Tretje e-novice pdf newsletter 3 2.04 Mb