Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Projekti 2009 | Natisni |
Četrtek, 17 Januar 2008 01:54

OBJAVLJEN LETNI IZVEDBENI NAČRT ZA LETO 2009 - IZVEDBENI PROJEKTI:

V Lokalni akcijski skupini Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom smo v določenem roku (konec februarja 2009) oddali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Letni izvedbeni načrt (LIN) za leto 2009. Gre za dokument, v katerem so določeni izvedbeni projekti na področju LAS, ki jih sofinancira MKGP skozi program Leader. Letošnji LIN zajema 15 izvedbenih projektov in 2 projekta sodelovanja v skupni višini 399.768,89 EUR.

Postopek sprejemanja LIN smo pričeli že novembra 2008 z Javnim pozivom za nabor projektov, na katerega se je prijavilo 15 projektov predvsem zasebnega kapitala. Komisija za ocenjevanje projektov je predlagala v izvajanje 12 projektov, katerim so se v okviru postopka pridružili še trije občinski projekti. Osnovne smernice potrjevanja projektov so bile skladnost z LRS (lokalno razvojno strategijo) področja in razvojna naravnanost, prednost pa so imeli projekti z boljšo oceno. Pri tem je komisija in Upravni odbor, ki je na svoji 7. seji potrdil izbor projektov, posebno pozornost namenila projektom zasebnega kapitala, saj je želela s tem potrditi pristop k razvoju področja od spodaj navzgor - torej od zasebne iniciative. Brez problemov pri ocenjevanju sicer ni šlo, saj so bili projekti bolj slabo in različno pripravljeni, tako da je bilo potrebno precej dela za usklajevanje in pripravo na oddajo na MKGP. Zato se bo postopek priprav za naslednji LIN 2010 odvijal bistveno drugače in bolj usmerjeno kot dosedanji.

Vsekakor pa smo v Društvu zadovoljni z odzivom prebivalcev območja, saj je v LIN uvrščenih kar nekaj zanimivih projektov, ki obetajo dodaten razvojni potencial za to področje. Nenazadnje bo skozi program Leader v letu 2009 investirano na to območje 372.788,00 EUR od tega je predvidenih sredstev LEADER 164.710,95 €, zasebnih sredstev pa 208.077,14 €. Ne smemo pa pozabiti, da je zaradi pozne odobritve lanskega LIN 2008 (ta je bil potrjen šele 4.2.2009), velika večina projektov prenesena v letošnje leto, tako da lahko govorimo o skupni številki kar 769.139,00 EUR, od tega je sredstev LEADER 314.185,00 EUR.

V letu 2009 bomo prvič pričeli tudi z izvajanjem projektov medregijskega in mednarodnega sodelovanja. Z sosednjima LASoma Krasa in Brkinov iz Sežane ter LAS Kras iz Trsta (Nabrežine) bomo izvajali projekt »Povežimo kmečke tržnice ob meji«, s katerim želimo omogočiti kmetijskim proizvajalcem tega področja čim širši trg za njihove proizvode in izdelke. V ta namen bo vzpostavljenih 12 tržnic letno ob različnih priložnostih na celotnem področju treh LASov. Skupaj z LAS Krasa in Brkinov pa pripravljamo še projekt »Promocija turističnih kmetij Brkinov in Krasa«, katerega osnovni cilj je povezati turistične, izletniške in sadjarske kmetije na skupnem prostoru Brkinov in Krasa. Oba projekta sta z naše strani vredna 26.980,80 EUR, od tega je predvidenih sredstev LEADER 17.987,20 EUR, zasebnih (občinskih) sredstev pa 8.993,60 EUR.

 

Oglejte si LIN 2009 (pdf lin 2009 662.23 Kb)

Seznam izvedbenih projektov 2009:

 1. TURISTIČNI POTENCIALI PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
 2. OBUDITEV TAMBURAŠKE TRADICIJE V KOŠANSKI DOLINI
 3. NOVO ZNANJE - ZA BOLJŠE ČEBELARJENJE
 4. UREDITEV PROSTORA ZA DRUŽENJE KS SUHORJE
 5. FURMANSKI PRAZNIK POSTOJNA 2009
 6. KMETIJSKA TRŽNICA ILIRSKA BISTRICA
 7. KRPANOV FESTIVAL PIVKA 2009
 8. PROMOCIJA TURISTIČNIH KMETIJ
 9. UREDITEV JAMBORSKE KOLESARSKE POTI
 10. DOMAČIJA V STUDENEM - DEDIŠČINA PODEŽELJA
 11. TEMATSKI PARK »PIVŠKE LIPE«
 12. OZAVEŠČANJE MLADIH O EKO KMETIJSTVU IN ZDRAVI PREHRANI
 13. KULTURNA OŽIVITEV GRADU KALC - II. FAZA
 14. TURISTIČNA DESTINACIJA JEZERA
 15. KINDLERJEV BOTANIČNI PARK

Seznam projektov sodelovanja 2009:

 1. TRŽENJE TURISTIČNIH KMETIJ KRASA IN BRKINOV
 2. POVEŽIMO KMEČKE TRŽNICE OB MEJI