Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

NOVI RAZPISI MKGP | Natisni |
Sreda, 19 Januar 2011 09:07

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 31. 12. 2010 ter v začetku januarja v Uradnem listu RS objavilo več javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013, med njimi tudi za ukrep »Posodabljanje kmetijskih gospodarstev« za leto 2010 za naložbe na področju rastlinske pridelave. V okviru javnega razpisa bo na voljo 12 mio evrov, od tega je 3 mio evrov namenjenih za enostavne naložbe (Namen A) ter 9 mio evrov za zahtevne naložbe (Namen B). Javni razpis bo odprt do vključno 15. marca do 24. ure.

Ker se kar nekaj naših članov interesira za tovrstne investicije, ste vabljeni da si jih ogledate na spletni strani MKGP

V teh dneh poteka aktivna razprava o osnutku nove Uredbe za PRP za obdobje od 2011 - 2013. Ker gre za precejšnje spremembe na področju Lokalnih akcijskih skupin, smo se predstavniki LAS večkrat sestali in skupaj z MKGP poskušali najti čimbolj sprejemljiv dokument. Upamo, da nam bo uspelo.

Prav iz tega razloga (nove Uredbe) je zastalo delo na pripravi projektov za Letni izvedbeni načrt LAS za 2011. Takoj, ko bo objavljena nova Uredba, bomo objavili tudi nov poziv za izvedbene projekte, s tem da bodo že obstoječi prijavljeni projekti že evidentirani. Potrebno jih bo samo prilagoditi novim razpisnim pogojem.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link