Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Projekti 2011 | Natisni |
Ponedeljek, 13 Junij 2011 13:01

Projekti v NIP se bodo izvajali na celotnem področju LAS – torej v občinah Ilirska Bistrica (157.066,00 € sredstev Leader), Pivka (89.989,00 € sredstev Leader) in Postojna (153.585,00 € sredstev Leader), v veliki večini pa so namenjeni spodbujanju diverzifikacije kmetijske dejavnosti in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, poseben pomen pa ima projekt sodelovanja z sosednjim LAS Krasa in Brkinov iz Sežane, ki je namenjen promociji Brkinske sadne ceste.

Upravni odbor je na isti seji sprejel sklep, da do oblikovanja novih kriterijev za ocenjevanje projektov prekine postopek izbire projektov za jesenski NIP 2011-2. Po sprejemu novih kriterijev bo objavljen nov Javni poziv, zaradi daljšega postopka sprejemanja se bodo predvidoma izbirali projekti za NIP 2012.

Pregled prijavljenih projektov in zapisnik obravnave komisije si lahko ogledate v priloženih dokumentih (   Zapisnik_komisije_1_seja.pdf  Zapisnik_komisije_2_seja.pdf ).

Točkovanje prijavljenih projektov (zap. številke projektov so zapisane v zapisniku obravnave) v dveh delih in treh ocenjevalcih:

Boštjan Glažar (  Ocena_NIP_2011_1_del_BG.pdf Ocena_NIP_2011_2_del_BG.pdf )

Boštjan Primc (  Ocena_NIP_2011_1_del_BP.pdf  Ocena_NIP_2011_2_del_BP.pdf )

Tatjana Rolih (  Ocena_NIP_2011_1_del_TR.pdf  Ocena_NIP_2011_2_del_TR.pdf )

Pregled Načrta izvedbenih projektov za leto 2011 si lahko ogledate v PDF datoteki na  tem linku .

 
 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link