Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Projekti 2011 | Natisni |
Ponedeljek, 13 Junij 2011 13:33

V torek, dne 7.6.2011 je bil na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddan Načrt izvedbenih projektov (NIP) za leto 2011. NIP je bil pripravljen na osnovi Javnega poziva, na katerega se je prijavilo 32 projektov, ki jih je v skladu s predpisanim postopkom in določenimi kriteriji ocenila Komisija za ocenjevanje projektov, pripravila predlog izbora projektov in ga posredovala v potrditev na UO LAS. Le ta je na svoji 7. redni seji dne 30.5.2011 sprejel predlog NIP 2011, v katerega se je uvrstilo 20 izvedbenih projektov in 1 projekt sodelovanja v skupni vrednosti 652.330,00 € od tega bo evropskih sredstev za 406.143,00 € (povprečno 62,26%). Izbor NIP je potrdil tudi Nadzorni odbor LAS, tako da je bil  NIP 2011 dne 7.6.2011 posredovan v odobritev na MKGP kot zadnji korak za pridobitev sofinanciranja projektov.

Projekti v NIP se bodo izvajali na celotnem področju LAS – torej v občinah Ilirska Bistrica (157.066,00 € sredstev Leader), Pivka (89.989,00 € sredstev Leader) in Postojna (153.585,00 € sredstev Leader), v veliki večini pa so namenjeni spodbujanju diverzifikacije kmetijske dejavnosti in izboljšanju kakovosti življenja na podeželju, poseben pomen pa ima projekt sodelovanja z sosednjim LAS Krasa in Brkinov iz Sežane, ki je namenjen promociji Brkinske sadne ceste.

Upravni odbor je na isti seji sprejel sklep, da do oblikovanja novih kriterijev za ocenjevanje projektov prekine postopek izbire projektov za jesenski NIP 2011-2. Po sprejemu novih kriterijev bo objavljen nov Javni poziv, zaradi daljšega postopka sprejemanja se bodo predvidoma izbirali projekti za NIP 2012.

Pregled prijavljenih projektov in zapisnik obravnave komisije si lahko ogledate v priloženih dokumentih (   Zapisnik_komisije_1_seja.pdf  Zapisnik_komisije_2_seja.pdf ).

Točkovanje prijavljenih projektov (zap. številke projektov so zapisane v zapisniku obravnave) v dveh delih in treh ocenjevalcih:

Boštjan Glažar (  Ocena_NIP_2011_1_del_BG.pdf Ocena_NIP_2011_2_del_BG.pdf )

Boštjan Primc (  Ocena_NIP_2011_1_del_BP.pdf  Ocena_NIP_2011_2_del_BP.pdf )

Tatjana Rolih (  Ocena_NIP_2011_1_del_TR.pdf  Ocena_NIP_2011_2_del_TR.pdf )

Pregled Načrta izvedbenih projektov za leto 2011 si lahko ogledate v PDF datoteki na  tem linku .