Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Ustanovni zbor društva | Natisni |
Sobota, 05 Januar 2008 01:57

USTANOVNI ZBOR

Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, ki bo v petek, dne 26. oktobra 2007 ob 16.30 uri v prostorih TURISTIČNE KMETIJE PRI ANDREJEVIH V NARINU 107

PREDLAGAN DNEVNI RED

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in predsednika delovnega predsedstva zbora društva, zapisnikarja in dveh overiteljev
 2. Ugotovitev prisotnosti oz. števila prisotnih
 3. Sprejem dnevnega reda
 4. Sprejem sklepa o ustanovitvi Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
 5. Sprejem temeljnega akta Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
 6. Volitve predsednika in podpredsednika društva ter članov upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije Društva
 7. Predstavitev in sprejem Lokalne razvojne strategije občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna za programsko obdobje 2007-2013
 8. Obravnava in sprejem programa dela in finančnega načrta društva za leto 2007
 9. Določitev višine članarine
 10. Razno

S spoštovanjem,

Župan Občine Pivka: Robert Smrdel l.r.

Župan Občine Postojna: Jernej Verbič, l.r.

Župan Občine Ilirska Bistrica: Anton Šenkinc, univ.dipl.ekon. l.r.

Vabljeni:

 • Podpisniki pisem o nameri
 • Župani občin Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna
 • MKGP
 • Novinarji
 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link