Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Zaključen projekt Promocija Brkinske sadne ceste | Natisni |
Torek, 13 December 2011 08:41

 

V projektu, ki sta ga vodila LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom iz Il.Bistrice in LAS Krasa in Brkinov iz Sežane, je sodelovalo še 8 partnerjev. Najpomembnejše so bile zagotovo vse štiri občine na področju Brkinov, ki so na ta način končno povezale to področje, ki je upravno razdeljeno, po drugi strani pa predstavlja zaokroženo geografsko celoto. Prav ta razdeljenost je bila večkrat krivec za različne razvojne usmeritve in hitrosti, s projektom BSC pa so se našli skupni interesi. Poleg LAS je povezovalni člen prav gotovo tudi Društvo brkinskih sadjarjev, ki je bilo nosilec in uporabnik večine aktivnosti projekta. V njem so sodelovali še KGZS KGZ Nova Gorica z izvedbo strokovnega dela projekta, Turistično razvojna agencija Autentica z izvedbo Dneva odprtih vrat BSC in Kulturno turistično društvo ŠKANT Tatre z izvedbo Dneva brkinskega jabolka.

Da je projekt pomemben za Brkine, so s svojo prisotnostjo na zaključni prireditvi dokazala župana občine Divače Drago Božac in občine Hrpelje Kozina Zvonko Benčič Midre, podžupan občine Pivka Boris Rebec in vodja oddelka za gospodarstvo na občini Il.Bistrica Tina Kocjan. Prisotni so bili tudi vsi izvajalci projekta in večina ponudnikov na BSC, kar je dalo dogodku še posebno težo. Kot zanimivost omenimo, da so se dogodka udeležili tudi predstavniki LAS iz Francije, ki so si ga ogledali kot primer dobre prakse – isto se je zgodilo tudi na Dnevu odprtih vrat BSC, kjer so bili gostje predstavniki LAS iz Finske, kar je projektu že v fazi izvajanja dodalo mednarodno širino, ki je le ta ni nikoli skrival.

V okviru projekta je namreč bila ena izmed aktivnosti tudi ponatis brošure Brkinska sadna cesta, ki je bila dodatno natisnjena še v štirih jezikih – angleščini, italijanščini, nemščini in hrvaščini, vse skupaj pa v nakladi 26000 izvodov, kar bo promociji BSC dodalo novo vrednost. Poleg izobraževanja ponudnikov na BSC v smeri kakovosti in trženja ponudbe, se je v okviru projekta izpeljalo še dve promocijski prireditvi Dan brkinskega jabolka in Dan odprtih vrat BSC, ki so se izkazale kot odlična popestritev dogajanja in odlična promocija BSC, saj jih je obiskalo zelo veliko ljudi. Iz tega razloga so vsi ponudniki na BSC izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem v projektu in obljubili še nadaljnje sodelovanje v prihodnjih letih.

Že sedaj, po delni evalvaciji projekta, ugotavljamo, da je bil projekt zelo uspešen. Še bolj pa bo BSC zaživela v prihodnjih letih, ko se bodo pokazali dolgoročni cilji projekta – to pa je večja prepoznavnost in obiskanost BSC. Po odzivih in volji vseh sodelujočih se namreč projekt nadaljuje tudi v bodočnosti in to je najpomembnejši dosežek projekta sodelovanja Promocija BSC.

Še finance – za projekt se je porabilo dobrih 70.000 €, od tega je sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (LEADER) za dobrih 47.000 €, občine so skupaj prispevale 12.700 €, ostalo pa ostali partnerji v projektu. V brošuri BSC je po novem 82 ponudnikov, celotna brošura pa je dostopna na spletni strani www.sadjarji.si, ki je tudi dobila novo obliko in kjer bo po novem tudi predstavljena aktualna ponudba na Brkinski sadni cesti.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link