Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Predstavitev projekta PESCA | Natisni |
Sobota, 24 November 2012 14:54

logotip_Pesca

Projekt PESCA nosi polni naziv Projekt o vzgoji za zdravo prehrano in je namenjen predvsem uvedbi tipičnih italijanskih in slovenskih lokalnih proizvodov v šolske (javne) prehrambene obrate ter spodbujanju uporabe tradicionalnih krajevnih proizvodov čezmejnega območja. Aktivnosti projekta so namenjene tudi vzgoji in kulturnemu razumevanju pravilnega prehranjevanja mladih v razmerju do novih proizvodov, ki bodo na jedilniku šol, zato bodo v tej smeri tudi izobraženi svetovalci in učitelji.  Vse z namenom nadaljevanja projekta tudi v bodočnosti. Konkretno se bo na področju občin Il.Bistrica, Pivka in Postojna nadaljevalo z izvajanjem Kmetijskih krožkov po izbranih osnovnih šolah, povezalo se bo lokalne pridelovalce hrane (t.i. kratka prehrambena veriga) in na ta način vzpodbujalo večjo proizvodnjo lokalnih proizvodov. Pomembna pa bo tudi povezava med ostalimi partnerji v projektu in seznanjanje otrok in mladine z kulturnimi in prehrambnimi navadami z obeh strani meje. Celoten projekt je vreden 954.000,00 €, od tega je za LAS DRPSN namenjeno 71.750,00 €.

V projektu sodeluje 11 partnerjev iz Slovenije in Italije, od koder je tudi vodilni partner projekta Občina Fiumincello. Glavni cilji projekta so sprememba na področju znanja o prehrani, vedenja v odnosih in obnašanju otrok do prehrambnih proizvodov ter obogatitev prehrambnih izkušenj nasploh.

 Več o projektu lahko preberete v bolj podrobni  predstavitvi projekta PESCA .