Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Redni zbor članstva 2013 | Natisni |
Torek, 19 Marec 2013 10:27

Predsednica društva LAS DRPSN je sklicala 6. redni zbor članstva, ki bo potekal v torek, 26. marca 2013 s pričetkom ob 17,00 uri v prostorih Turistične kmetije Hudičevec na Razdrtem (kako do kmetije?). Na zboru članstva bo pregledano delo za preteklo leto in predlog Programa za leto 2013, nekaj časa pa bomo izkoristili tudi za predstavitev Obiski dobrih praks v Evropi, ki jih bo predstavil strokovni vodja društva Aleš Zidar. Po zaključenem uradnem delu seveda sledi tudi družabni večer, zato ste člani društva vabljeni na dogovek.

Vse člane društva prosimo, da do sklica zbora članstva uredijo svoje članstvo s plačilom članarine, saj v nasprotnem ne bodo mogli sodelovati na zboru. Poziv za plačilo članarine je dostopno na tem linku. Vse člane - pravne osebe prosimo, da izpolnijo poverilnice za sodelovanje na zboru.

Gradivo za 6. zbor članstva je naslednje:

1. Vabilo

2. Zapisnik 5. rednega zbora članstva

3. Poročilo o delu društva za leto 2012

4. Program dela za leto 2013