Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJEN RAZPIS MKGP ZA IZBOR LAS | Natisni |
Nedelja, 02 Marec 2008 22:52

V petek, 29.2.2008 je MKGP objavilo tri razpise s področja Programa razvoja podeželja in sicer razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin, razpis v okviru ukrepa 322 - Obnova in razvoh vasi ter ukrep 323 - Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja. Vsi tri razpisi so v celoti dosegljivi na spletni strani MKGP in pomembni za delovanje našega društva.

Še nekaj informacij o delu društva:

V fazi zaključevanja je študija izvedljivosti projekta Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje ustrezne infrastrukture za trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov, ki jo bo na naslednji seji obravnaval UO društva.

Na naslednji seji UO bo v obravnavi tudi program dela društva za leto 2008, ki smo ga v preteklem tednu usklajevali na občinah in bo osnova tudi za prijavo na razpis MKGPja.

Takoj zatem bo sklican letni zbor članstva, na katerem bomo potrdili program dela, sprejeli poročilo za preteklo leto in zaključni račun društva.

Društvo se je 15.2.08 že prijavilo na enega izmed mednarodnih – evropskih razpisov v okviru programa Grundtvig, ki ga financira Evropska unija. Projekt vodi (leading partner) organizacija DVI iz Litve, v projektu so vključeni še partnerji iz Italije, Belgije, Romunije, Španije in Slovenije. Tema projekta je »Inovativno izobraževanje odraslih za trajnostni razvoj podeželja«, cilj projekta pa implementacija metod izobraževanja odraslih s prenosom dobrih praks in primerov za reševanje socialnih in ekonomskih problemov med starejšim prebivalstvom v obmejnih območjih. Po predvidenem programu bo naša aktivnost predstavitev dobrih praks s področja trajnostnega razvoja in izobraževanja prebivalcev podeželja na našem področju. Rezultati razpisa bodo znani junija. V kolikor bo odobren, se bo pričel izvajati predvidoma septembra 2008 in zaključil v avgustu 2010.

 

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link