Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Nekaj informacij | Natisni |
Torek, 01 Oktober 2013 08:46

Čeprav se je naša največja sejemska prireditev Kmetijska tržnica 2013 uspešno končala že pred dobrimi desetimi dnevi, še vedno zbiramo vtise in odzive. Hvala vsem za čestitke in pohvale za izvedbo, za vse so zaslužni vsi, ki so sodelovali pri organizaciji prireditve - zato velja pohvala tudi vsem njim. Fotogalerija je v izdelavi...

Vendar gre življenje dalje. V nadaljevanju imamo tri informacije za vas...

S torkom, 1. oktobra, se ob 20.30 na TV Slovenija 2 prične serija televizijskih oddaj z naslovom »Na deželi« in podnaslovom »LEADER – skupaj razvijamo podeželje«. Namen oddaj je prikazati dosežke in rezultate projektov LEADER, ki so posebnost v slovenskem prostoru, saj se izvajajo preko lokalnih akcijskih skupin in na podlagi projektnih pobud, ki jih dajejo in nato tudi realizirajo lokalni akterji po pristopu od spodaj navzgor. Prva izmed osmih oddaj prikazuje uspešno sodelovanje vseh vpletenih pri sanaciji Divaške jame in razvoja drugih aktivnosti v povezavi s to bogato kraško jamo. V nadaljevanju oddaje pa bo predstavljen tudi primer uspešne prakse razvoja podeželja v Vipavski dolini, kjer domačini uspešno spodbujajo pridelavo in prodajo lokalnega sadja.

V okviru Programa razvoja podeželja RS v obdobju 2007–2013 se izvajajo ukrepi LEADER, kjer imajo glavno vlogo spodbujevalca razvoja javno-zasebna partnerstva, t.i. lokalne akcijske skupine (LAS-i), ki spodbujajo zavest lokalnega prebivalstva o tem, da imamo na lokalnem nivoju možnost, dolžnost in odgovornost tudi za samostojno odločanje o razvoju in izvajanju razvojnih projektov. Spodbujajo se lastne pobude prebivalstva (samoiniciativnost) in samostojnost pri uvajanju novih dejavnosti kot so razvoj domače obrti, spodbujanje podjetništva, inovativnost, prenos znanja, skrb za kulturno in naravno dediščino ter številne druge aktivnosti. Prav tako pa tudi razvoj človeških potencialov. V Sloveniji deluje 33 lokalnih akcijskih skupin, v oddajah pa bodo prikazani uspešni projekti iz več kot polovice le-teh. Oddaje »Na deželi« se bodo predvajale enkrat tedensko ob torkih ob 20.30 na TV Slovenija 2, ponovitev ob nedeljah ob 14.30, in bodo predstavljale uspešne projekte ter lokalne akcijske skupine iz vseh slovenskih regij. Oddaje so rezultat sodelovanja med Ministrstvom za kmetijstvo in okolje (Nacionalna mreža za podeželje), RTV Slovenijo, ART 7 VIDEO in lokalnimi akcijskimi skupinami. Predviden vrstni red prvih štirih oddaj:
Prva oddaja: Obnova poti v divaški jami in So(n)čno, plodovi Vipavske doline
Druga oddaja: Solčavski gorski les in oglarjenje v Oglarski deželi
Tretja oddaja: Kmetijski krožek in mreža kotičkov lokalne ponudbe prehrambenih izdelkov ter prodajnih mest (LAS DRPSN)
Četrta oddaja: Tradicionalna znanja - rokodelstvo in sirarska skuta ter sirotka

Napovednik: www.rtvslo.si/napovednik/na-dezeli-obnova-poti-v-divaski-jami-in-vipavsko-sadje-dokumentarna-serija-1-8/58252

O izvedbi letošnje Kmetijske tržnice dobivamo samo pohvale. Seveda o nas pišejo tudi mediji. V teh informacijah vam posredujemo informacijo o objavi nastopa Kmetijskega krožka na spletni strani Infodrom.si: http://www.rtvslo.si/infodrom/infofon/prispevek/0/1225 . Izbrana fotografija je s krajšim opisom tudi današnja foto dneva (videna na vstopni strani) in objavljena v Infofonovi fotogaleriji: http://www.rtvslo.si/infodrom/infofon/foto/211 . Fotografije so objavljene tudi na Facebooku: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.599624223435840.1073741838.406727742725490&type=1&l=65ee66459.

Naš član – podjetje GARA d.o.o., ki se ukvarja z varnostjo pri delu, vam pod naslovom http://www.gara.si/aktualno.html predstavljajo nekaj zapisov na temo varnosti in zdravja pri delu. Vabijo vas k ogledu. Na naslovu sprejemajo tudi vaše poglede in komentarje,  ogledate pa si lahko njihovo ponudbo. Pa ne odlašajte s povpraševanjem.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link