Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

18. redna seja UO LAS | Natisni |
Četrtek, 12 December 2013 06:59

V torek, 10.12.2013, je bila izpeljana 18. redna seja upravnega odbora našega društva (LAS DRPSN), na kateri so se člani UO seznanili z potekom izvedbenih projektov LAS, ki so še odprti (oziroma se že izvajajo). Pri tem so ugotovili, da so se zelo popravila izplačila sofinanciranja že izvedenih projektov, ter da so še nedokončani projekti "pod kontrolo", kar pomeni, da bodo dokončani v predvidenih (in tudi že popravljenih) terminskih rokih. Obravnavali so tudi osnutek programa dela LAS za naslednje leto, ki bo prvenstveno namenjen dokončanju programskega obdobja 2007-2013 in pripravam na novo Lokalno razvojno strategijo 2014-2020. Poleg tega so v programu še posebej podprli nadaljevanje izvajanja svetovanja za prebivalce območja, ki želijo izvajati razvojne programe in projekte, saj so ocenili, da je bila ta aktivnost v preteklem obdobju zelo uspešna in pokazala tudi konkretne rezultate. To navsezadnje dokazujejo tudi zadovoljni koristniki svetovanja. UO je tudi sprejel sklep o vstopu v Regionalno destinacijsko organizacijo Postojnska jama - Zeleni kras, kjer že aktivno sodelujemo in ker bo postala naš ključni partner pri razvoju projektov turizma na podeželju. Sprejeli pa smo tudi 8 novih članov društva, tako da se je naše članstvo povečalo na 125 članov. Čestitamo in vabimo k sodelovanju pri pripravi našega programa dela.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link