Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJEN RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSTVA V OBČINI IL.BISTRICA | Natisni |
Četrtek, 03 April 2008 14:29
Občina Ilirska Bistrica je 25. marca 2008 objavila razpis za sofinanciranje kmetijske dejavnosti, ki je odprt do 30. aprila 2008.

V razpisu so objavljene štiri glavne točke pomoči in sicer:

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev  z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo;

2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč;

3. Tehnična pomoč pri programih izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin; Izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja kmetijstva;

Tehnična pomoč pri programih izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva; Izvajanje programov oziroma društvenih aktivnosti s področja gozdarstva.

4. Sofinanciranje naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo - ureditev pašnikov in trajnih nasadov, posodabljanje kmetijskih gospodarstev, izvedba programov izobraževanja oziroma katerakoli druga dejavnost, ki se bo izvajala v letu 2008  in bo predmet  prijave na razpis za dodelitev sredstev na področju kmetijstva ne sme biti začeta pred izdajo upravnega akta (sklepa oz. odločbe) upravičencu o dodelitvi sredstev.

Podrobnosti o razpisu na spletni strani Občine Il.Bistrica.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link