Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJENI NOVI RAZPISI ZA PODEŽELJE | Natisni |
Sreda, 09 April 2008 19:27
 

Objavljeno UL RS Št. 33, Datum: 4.4.2008, Stran: 1271

Javni razpis za vzpodbujanje implementacije znaka za okolje EU za turistične namestitve - EU marjetice

Predmet razpisa: Cilj javnega razpisa je vzpodbujanje implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve.

Namen javnega razpisa je vzpodbuditi turistična podjetja k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov; vzpodbuditi osebno naklonjenost managementske strukture v turističnih podjetjih do ekološke problematike ter njihovega razmišljanja o ekološki naravnanosti kot poslovni priložnosti; vzpodbuditi okolju prijazno gradnjo in poslovanje v novih turističnih namestitvenih objektih, oziroma okolju prijazno prenovo v objektih, ki jih obnavljajo; trženje konkurenčne prednosti, ki jo podjetje pridobi s tem znakom ter informiranje javnosti o pozitivnih učinkih trajnostnega razvoja in ekološkega managementa.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov implementacije Znaka za okolje EU za turistične namestitve in stroškov, povezanih s promocijo konkurenčne prednosti podjetja, ki jo je pridobilo z Znakom za okolje EU za turistične namestitve.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis za ta namen se lahko prijavijo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.

Podrobnosti razpisa: Spletna stran JAPTI: www.podjetniski-portal.si/downloadfile.aspx?docid=8855

------------------------------------------------------------------------

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 4.4.2008, Stran: 1305

Javni razpis za oddajo vlog za izbiro izvajalca analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna kontrola medu

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrepa Interna kontrola medu.

Predmet podpore:

Podpora za sofinanciranje izvajanja analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Interna kontrola medu bo dodeljena za povračilo stroškov izvedbe analiz ostankov zaščitnih sredstev in zdravil za zatiranje parazitov in bolezni čebel v medu.

Podrobnosti razpisa: Spletna stran JAPTI: www.podjetniski-portal.si/downloadfile.aspx?docid=8856

-----------------------------------------------------------------------

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 4.4.2008, Stran: 1307

Javni razpis za oddajo vlog za izbiro izvajalcev ocenjevanja medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu.

Predmet podpore:

Podpora za sofinanciranje izvajanj ocenjevanj medu v okviru ukrepa Kakovost medu, podukrep Ocenjevanje medu bo dodeljena za povračilo stroškov izvedbe ocenjevanj medu in stroškov analiz medu za največ osem izvedb ocenjevanj medu.

Podrobnosti razpisa: Spletna stran JAPTI: www.podjetniski-portal.si/downloadfile.aspx?docid=8857

------------------------------------------------------------------------

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 33, Datum: 4.4.2008, Stran: 1308

Javni razpis za oddajo vlog vzrejališč čebeljih matic za izvajanje direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje izvajanja direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin.

Predmet podpore:

Podpora za sofinanciranje izvajanj direktnega testiranja čebeljih družin v okviru ukrepa Obnavljanje čebeljega fonda, podukrep Direktno testiranje čebeljih družin bo dodeljena za povračilo stroškov izvedbe direktnega testiranja čebeljih družin in stroškov za izpolnjevanje in posredovanje obrazcev.

Podrobnosti razpisa: Spletna stran JAPTI: www.podjetniski-portal.si/downloadfile.aspx?docid=8853

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link