Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Izvedeni projekti LAS | Natisni |
projekti-podstran

Lokalna akcijska skupina Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je v programskem obdobju 2007-2013 poleg rednega delovanja sofinancirala projekte v okviru Lokalne razvojne strategije LAS.

V tem obdobju je bilo na pozive LAS za sofinanciranje projektov prijavljeno 164 projektov, izbranih je bilo 100 projektov, dokončno izvedenih pa 94.

Skupna vrednost vseh projektov je bila 2.399.131,20 EUR, od tega je bilo iz EKSRP (programa Leader) sofinanciranih 1.225.819,10 EUR, kar znese v povprečju 51,09% sofinanciranja (vključno z DDV).

Ta podatek je ključen za ugotavljanje uspešnosti delovanja LAS, saj pomeni povečanje vrednosti sofinanciranih sredstev v razvoj podeželja, ob pregledu uspešnosti in trajnosti projektov pa lahko ugotovimo, da so ta sredstva in samo izvajanje programa Leader na našem področju dosegla svoj cilj ter potrdila upravičenost in obstoj LAS.

V nadaljevanju si lahko vse izvedene projekte ogledate. Predstavljeni so na osnovi sedmih prednostnih programov in nalog iz Lokalne razvojne strategije:

 

 Projekti po sklopih


i-1

Organiziranost za razvoj podeželja

Število izvedenih projektov: 3

 

i-2

Identiteta, skupno trženje in promocija podeželja

Število izvedenih projektov: 10

 

i-3

Turizem

Število izvedenih projektov: 17

 

i-4

Spodbujanje diverzifikacije in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

Število izvedenih projektov: 21

 

i-3

Kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti

Število izvedenih projektov: 10

 

i-3

Ohranjanje in varovanje, urejanje okolja podeželja

Število izvedenih projektov: 3

 

i-3

Spodbujanje človeških virov na podeželju

Število izvedenih projektov: 8

 

 

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link