Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBČINA PIVKA OBJAVILA RAZPIS ZA KMETIJSTVO | Natisni |
Ponedeljek, 14 April 2008 13:59
V časopisu Notranjsko – kraške novice je bil v petek, 11. aprila 2008 objavljen letošnji

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNE POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI PIVKA V LETU 2008
Po Javnem razpisu za dodelitev sredstev finančne pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Pivka v letu 2008 se bodo proračunska sredstva namenila za naslednje ukrepe:

- SOFINANCIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

- SOFINANCIRANJE STROŠKOV NASTALIH PRI ARONDACIJI

- SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU

- SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU

- SOFINANCIRANJE NALOŽB V DOPOLNILNO DEJAVNOST.

ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE
Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka ali osebno v sprejemni pisarni občine. Kandidati bodo vloge lahko oddali
do vključno 21. aprila 2008 oziroma do vključno 19. maja 2008, saj bo odpiranje vlog potekalo dvakrat.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa dosegljiva na spletni strani Občine Pivka ali pa v sprejemni pisarni Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka, vsak dan, do izteka prijave na razpis.
 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link