Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJEN RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KMETIJSTVA V OBČINI POSTOJNA | Natisni |
Torek, 29 April 2008 19:57
 

Razpis sofinancira naslednje postavke:

A. SOFINANCIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

A1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Sofinancirajo se: naložbe v hleve s pripadajočo opremo (oprema za krmljenje, molžo, izločke,...) za prirejo mleka, jajc in mesa, naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo,  nakup in postavitev rastlinjakov in plastenjakov, vključno s pripadajočo opremo.

A2. Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč

Sofinancirajo se naložbe v obnovo in postavitev pašnikov ter naložbe v obnovo namakalne infrastrukture za namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti, pod pogojem, da vodijo k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %.

A3. Spodbujanje programov in razvoj čebelarstva

Sofinancirajo se stroški nakupa opreme in čebelarskih pripomočkov.

B. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU

Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj) .

C. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU

Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja za področje gozdarstva, ki ga bodo izvajale organizacije, registrirane za izvajanje aktivnosti na področju gozdarstva oziroma skupine proizvajalcev ali druge organizacije za vzajemno pomoč (članstvo v takih skupinah ali organizacijah ni pogoj za dostop do izobraževanj).

D. SOFINANCIRANJE UREJANJA POLJSKIH POTI

Sofinancirajo se naložbe v urejanje poljskih poti na območju občine Postojna

Kot rečeno v uvodu teksta, lahko vse podrobnejše informacije pridobite na spletni strani občine ali pa neposredno pri Tatjani Rolih na Občini Postojna.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link