Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Sodelovali smo na 1. seminarju Evropske mreže za razvoj podeželja | Natisni |
Torek, 31 Marec 2015 11:55

Strokovni vodja našega LAS in predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja Aleš Zidar je bil skupaj s kolegico mag. Matejo Žvikart iz Zavoda RS za varstvo narave, pretekli četrtek, 26. marca 2015, udeleženec 1. seminarja ENRD na temo »Povečevanje vključevanja deležnikov pri razvoju podeželja – Increasing stakeholder involvement in rural development«, ki je potekal v Bruslju. Izziv seminarja je bil kako najti primerno aktivnost in način, da bi nosilce razvoja podeželja vzpodbudili k boljšemu sodelovanju in mreženju. V okviru treh fokusnih skupin in petih delavnic je 150 udeležencev iz celotne Evrope poslušalo predstavitve primerov dobrih praks pri povezovanju deležnikov in našlo veliko stičnih točk ter odgovorov, kako pristopiti k reševanju tega izziva. Med devetimi predstavitvami je Aleš Zidar predstavil tudi primer povezovanja ekoloških kmetov iz LAS Srce Slovenije v distribucijski center za ekološko zelenjavo – Zdravo življenje in aktivno sodeloval v razpravi z ostalimi primeri povezovanja iz Slovenije. Pri tem je razveseljivo spoznanje, da je načrt DRSP v smeri vzpostavljanja nevladne mreže za razvoj slovenskega podeželja dobro zastavljen in zajema v veliki večini tiste aktivnosti, o katerih se je govorilo na seminarju.

Vsekakor so razlike v delovanju mrež za podeželje in podobnih združenj med državami v Evropi precejšnje, kljub vsemu pa se je na seminarju našlo kar precej stičnih točk, na katerih se bo gradilo nadaljnje akcije – bistvo je, da je potrebno vsakemu zainteresiranemu za delovanje v mreži omogočiti neposreden vpliv na odločitve in posredovanje mnenj, preko močnih mrež pa prenašati in vplivati na mnenja oziroma odločitve vladnih (ministrskih) služb. Izpostavilo se je močno potrebo po prenosu argumentov in mnenj o določenih problemih ali aktivnostih od osnovnega nivoja (deležnika) do odgovornih za izvajanje politike podeželskega razvoja.

Konkretne vsebine, predstavitve in ostalo gradivo s seminarja bo dostopno na spletni strani ENRD.

20150326 142054

20150326 155307

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link