Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Udeležili smo se posveta slovenskih LAS | Natisni |
Torek, 02 Junij 2015 06:48

Prejšnji petek, 29.5.2015 smo se udeležili posveta slovenskih LAS v okviru Kmetijsko obrtniškega sejma v Lenartu. LAS Ovtar Slovenskih goric je v sodelovanju z Društvom za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) soorganiziral Posvet na temo predstavitve Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba o CLLD) s predstavitvijo smernic za izdelavo strategije lokalnega razvoja (SLR). Na posvetu so Uredbo predstavili Alenka Šesek, Sektor za podeželje MKGP, Matej Zagorc, Sektor za lovstvo in ribištvo MKGP in mag Nena Dokuzov, Sektor za regionalno razvojno načrtovanje MGRT. Smernice za izdelavo Strategije lokalnega razvoja pa je predstavil Matej Bedrač iz Kmetijskega inštituta Slovenije. Posveta so se poleg strokovnega vodje našega LAS v velikem številu udeležili tudi ostali predstavniki LAS, upravljavcev, občin, organizacij in drugi zainteresirani, kar dokazuje veliko aktualnost obravnavane teme.

Po ogledu in otvoritvi 5. kmetijsko-obrtniškega sejma v Lenartu, je večina udeležencev nadaljevala posvet z rednim letnim Zborom članstva DRSP. Več podrobnosti na spletni strani DRSP.

PosvetCLLDFoto 22

PosvetCLLDFoto 31

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link