Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

ZAPRTI RAZPISI MKGP | Natisni |
Ponedeljek, 16 Junij 2008 21:34
Zaprtje javnih razpisov PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA MKGP zaradi uveljavitve novega Zakona o kmetijstvu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne, 24. maja 2008 zaprlo več javnih razpisov, ki se izvajajo v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.
Z uveljavitvijo novega zakona o kmetijstvu, ki ga je Državni zbor RS sprejel letošnjega aprila, se namreč spreminja pravna podlaga za izvajanje ukrepov politike podeželja in dodeljevanja javnih sredstev. Javni razpisi bodo predvidoma zaprti do uskladitve zadevnih podzakonskih aktov.

Javni razpisi, ki bodo zaradi uveljavitve novega zakona o kmetijstvu do nadaljnjega zaprti, se izvajajo v okviru naslednjih ukrepov PRP:

1. Zgodnje upokojevanje kmetov;
2. Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom;
3. Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in infrastruktura za leti 2007 in 2008;
4. Podpora skupinam proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so vključeni v sheme kakovosti hrane;
5. Podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev;
6. Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti;
7. Podpora ustanavljanju in razvoju mikropodjetij;
8. Obnova in razvoj vasi;
9. Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

Dne 30.5.2008 je bil zaprt tudi razpis za dodelitev statusa delujoče LAS, na katerega se je naše društvo prijavilo med prvimi kandidati. Do zaprtja razpisa je bilo prijavljeno 14 kandidatov, za katere se že izvaja pregled dokumentov. Po neuradnih informacijah naj bi bili rezultati razpisa za prvih sedem LAS znani do konca junija. V prvi skupini je tudi naša kandidatura.

O ponovnem odprtju zgoraj omenjenih razpisov vas bomo pravočasno obvestili!

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link