Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Reorganiziran LAS in objavljene volitve | Natisni |
Sreda, 16 September 2015 06:04

V petek, 11. septembra 2015 je bil izpeljan slavnostni podpis Partnerske pogodbe o ustanovitvi LAS med Snežnikom in Nanosom, s čemer se je uradno pričela reorganizacija dosedanje LAS. 20 partnerjev je v skladu z Uredbo o izvajanju CLLD v obdobju 2014-2020 ustanovilo pogodbeno partnerstvo, ki bo v naslednjih sedmih letih skrbelo za pridobivanje sredstev iz programa CLLD.

V skladu s sklepom Ustanovne skupščine LAS je naše društvo pričelo z volilnimi postopki za izvolitev organov LAS med Snežnikom in Nanosom. Do ponedeljka 21.9.2015 pričakujemo od partnerjev LAS predloge kandidatov za predsednika, podpredsednika, upravni odbor in nadzorni odbor, volilna skupščina pa je predvidena za 30.9.2015 v PVZ Pivka.

Objavljen je sklep_o_volitvah_v_LAS.pdf, kandidacijski obrazec in soglasje kakdidata za prevzem funkcije. Celoten postiopek volitev bo tekel v skladu z Partnersko pogodbo in Pravilnikom o izvedbi volitev DRPSN, ki je ustrezno korigiran z Sklepom o volitvah.

Pozivamo vse partnerje LAS vključno z kolektivnimi člani LAS, da čimprej posredujejo svoje predloge na naš naslov.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link