Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA | Natisni |
Torek, 26 Januar 2016 11:54

Danes je predsednica društva Cvetka Kernel sprejela sklep o volitvah v organe društva.

Od zadnjega volilnega zbora članstva je namreč minilo nekaj več kot 4 leta, kar pomeni, da moramo izvoliti novo vodstvo društva (ali potrditi dosedanje…). Malce sicer zamujamo, vendar pa je bilo v preteklem letu kar nekaj sprememb pri organizaciji LAS in posledično tudi društva, zato je bilo potrebno prilagoditi dosedanje dokumente aktualni situaciji. Iz tega razloga bodo na volilnem zboru predlagane tudi spremembe temeljnega akta društva in v povezavi s tem tudi volilnega pravilnika. In da ne bi zaradi tega sklicevali dveh zborov, se je predsednica odločila, da se vzporedno peljeta oba postopka – spremembe temeljnega akta in volitve v organe društva.

Volitve v organe društva bodo izpeljane po novem pravilniku, bistvene spremembe pa so, da se manjša število članov UO na 10 (vključno s predsednikom/co) in način izbire podpredsednika/ce, ki bo po novem v pristojnosti predsednika/ce društva.

Volilna opravila so odprta od 28.1.2016 dalje, volilni zbor članstva pa bo v sredo, 24.2.2016 ob 17,00 uri na Smrekarjevi domačiji v Grobišču.

Prosimo vse člane, da čimprej posredujejo svoje predloge za kandidate oz. kandidature za organe društva na naš naslov ali mail, zadnji rok je 11.2.2016.

Dokumentacija:

-        sklep o volitvah

-        predlog Volilnega pravilnika

-     kandidacijski obrazec PDF

-     kandidacijski obrazec word

-     soglasje kandidata PDF

-    soglasje kandidata word

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link