Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Objavljen Javni poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom | Natisni |
Ponedeljek, 14 November 2016 17:16

 

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja:

 

 

1.      JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

 

 

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 553.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:

-      operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,

-      operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen 15.11.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti na istem naslovu do 31.01.2017.

Obdobje upravičenosti

stroškov

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.

Informacije o javnem

pozivu:

Po elektronski pošti na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Po telefonu: 05 7112 335 ali 031 339 789, vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Zadnja vprašanja so možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge, to je 25.01.2017.

 

Razpisna dokumentacija:

-          javni poziv,

-          priloga 1 pregled upravičenih in neupravičenih stroškov operacije

-          priloga 2 Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS med Snežnikom in Nanosom

-          navodila za pripravo vloge (oprema ovojnice),

-          vloga za prijavo operacije

-          priloga 3R Finančni načrt operacije

-          vzorec pogodbe o sodelovanju med upravičencem (nosilcem operacije) in partnerjem

-          katalog najvišjih priznanih vrednosti,

-          katalog kmetijskih, gozdarskih strojev, opreme in katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije

-      Strategija LAS Med Snežnikom in Nanosom

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link