Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

NA ZBORU ČLANSTVA SPREJELI PROGRAM DELA ZA LETO 2008 | Natisni |
Sobota, 19 Julij 2008 08:45
zborV petek, 18. julija 2008, je v Novakovem mlinu pod vasjo Smrje, potekal prvi redni Zbor članstva Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Prisotni člani društva so kot najpomembnejšo točko dnevnega reda sprejeli Program dela društva za letošnje leto kot osnovo za nadaljnje delo društva.

Sklic Zbora članstva v tem počitniškem času je bil namreč nujen prav zaradi sprejema Programa dela, ki je bil dokončno usklajen med občinami Postojna, Pivka in Il.Bistrica v juniju mesecu in sprejet na Upravnem odboru društva v začetku julija. Na osnovi programa se bo namreč društvo prijavilo za sofinanciranje delovanja in projektov na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru programa LEADER (4. os razvojnega programa za podeželje) in to takoj, ko bo pridobilo odločbo ministrstva za status delujoče Lokalne akcijske skupine. Po neuradnih informacijah je namreč društvo uspelo na dotičnem razpisu MKGP in pričakuje v teh julijskih dneh tudi uradno potrditev statusa. Iz tega razloga so se člani društva na zboru za uspešno delo zahvalili in z aplavzom nagradili pripravljavce Lokalne razvojne strategije (Iris Suban s sodelavci) ter koordinatorje projekta razvoja podeželja na občinah na čelu z Nevenko Tomšič. Zbor članstva in uspehe društva je pozdravil tudi podžupan občine Il.Bistrica Vladimir Čeligoj, ki je v marsičem pripomogel k uspešnemu delovanju društva v zadnjih mesecih.

 

 Poleg Programa dela in finančnega načrta za letošnje leto so člani društva sprejeli poročila o delu društva za leto 2007 in obdobje do Zbora članstva ter opravili nekaj kadrovskih sprememb. Zaradi službenih obveznosti in zamenjav na delovnih mestih je Katjo Buda v upravnem odboru zamenjal Boštjan Požar, direktor RRA NKR Pivka, Patricijo Pergar v nadzornem odboru društva pa Tatjana Rolih, svetovalka za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem na Občini Postojna.

 

Društvo v naslednjih dneh in mesecih čaka precej dela na izvajanju Programa dela, saj ostaja za njegovo izvedbo zelo malo časa. Vse je odvisno tudi od datuma prejetja odločbe MKGPja kot osnove za začetek izvajanja projektov. Kljub temu pa so nekateri projekti že v izvajanju - predvsem projekt vzpostavitve kmetijskih tržnic, ki bo prve konkretne obrise pričel kazati že v septembru. Do takrat pa se društvo s svojo predstavitveno stojnico pojavlja na različnih prireditvah z namenom pridobivanja potencialnih prodajalcev oz. ponudnikov kmetijskih izdelkov.

 

Zbor članstva se je seveda zaključil v sproščenem druženju in načrtovanju novih projektov, kar je tudi smisel delovanja društva.

Fotografiral je Milan Simčič.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link