Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OB ZAKLJUČKU PROJEKTA PARTNERSKO KMETOVANJE V BRKINIH | Natisni |
Sreda, 28 Junij 2017 06:57

 

 

V sredo, 21. 6. 2017, se je v Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer odvijala osrednja prireditev ob zaključku projekta Partnersko kmetijstvo v Brkinih, ki poteka v okviru programa Po kreativni poti do znanja 2016/2017 in spodbuja prenos znanja med univerzo, prakso in lokalnim prebivalstvom.

Glavni namen srečanja je bil predstaviti rezultate projekta ter skupaj s kmeti in ostalimi gosti prediskutirati različne oblike partnerskega kmetovanja in temu namenjenega podpornega okolja.

Najprej smo študentje predstavili opravljeno delo na projektu. V prvi fazi je bila narejena analiza stanja kmetijstva v Brkinih ter preko anketiranja ugotovljene potrebe kmetov in lokalnega prebivalstva v Brkinih. Izvedena je bila tudi krajša analiza trga o tem, ali si slovenski potrošnik že želi brkinskih proizvodov. V drugi fazi projekta smo študentje z zainteresiranimi kmeti, javnimi kuhinjami in podpornimi institucijami raziskovali potenciale za oblikovanje partnerstev v kmetijstvu v Brkinih. Po koncu uvodne predstavitve smo si ogledali krajši filmček, ki je bil posnet v ta namen.  

Predstavitvi projekta je sledila okrogla miza z razpravo. Predstavnica Zadružne zveze Slovenije, Anita Jakuš je strnjeno povzela, katere so prednosti in nevarnosti pa tudi potenciali pri ustanavljanju nove zadruge. Vlogo in izkušnjo povezovanja je predstavil Aleš Zidar – strokovni vodja lokalne akcijske skupine med Snežnikom in Nanosom – ki je posebej poudaril, da je nadvse pomembna vloga kmetov in njihovega interesa za vzpostavitev zadruge. Svojo zgodbo je delil tudi Domen Virant iz Volčjega Potoka, ki je mladi prevzemnik kmetije ter član kmetijske zadruge Jerina, ki deluje pod okriljem lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. Kako zadružništvo in vzpostavljanje blagovne znamke poteka v praksi smo izvedeli še na primeru Parka Škocjanskih jam ter Kmetijsko-gozdarske zadruge Pivka. Za povezovanje je pomembna vloga spodbudnega lokalnega okolja, zato so svoje poglede na zadružništvo predstavili tudi predstavniki občin Hrpelje-Kozina, Pivka ter Divača.

Sklepno je bilo ugotovljeno, da je potrebno vzpostaviti medobčinski organ za povezovanje Brkinov, pobude za povezovanje pa morajo priti od kmetov. Večji poudarek bi morali dati oglaševanju v občinskih glasilih, prijavam na razpise lokalnih akcijskih skupin ter delu z mladimi. Zaradi izkazanega interesa kmetov ter ostalih zbranih ključnih akterjev je podan predlog za ponovno srečanje v jeseni v obliki okrogle mize – za nadgradnjo predstavljenih idej ter krepljenje vezi in potencialov, ki jih predstavlja kmetijstvo v Brkinih.

 

Mija Kurent, Sara Uhan

 

DSCN2534

 

 

 

DSCN2475

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link