Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

POROČILO pripravljalnega srečanja za mednarodni projekt sodelovanja | Natisni |
Torek, 21 November 2017 11:01

Pozdrav organizatorja, ogled filma o narodnem parku v katerem se nahajamo  - Slitere National Park. Po kosilu ogled gradu Dundaga. Dundaga  je mesto in središče okrožja s 4000 prebivalci ter del narodnega parka Slitere National park.  

V okviru popoldanskega programa smo udeleženci izvedli povezovanje med 10 nacionalnimi parki in zaščitenimi območji z namenom razvijanja promocijsko trajnostnega turizma.

20171101 112636

20171101 144355

                

Po ogledu gradu je sledil uraden nagovor župana in  predstavitev turizma na Northern Kurzeme teritory.  

Nato pa  sestanek predstavnikov LAS  zaradi še ne potrjenega projekta Portugalske -  LAS Atacha. Morali bi izvesti študijski obisk v aprilu na Portugalskem pa se zatika pri potrditvi projekta, zato predlagajo izvedbo v jeseni – november. 

Nato smo razpravljali o vzpostavitvi pogojev za trajnostni turizem, o nadgradnji obstoječe turistične infrastrukture ter o povezovanju lokalnih akterjev. O organizaciji poletne univerze v Sloveniji smo razpravljali glede termina izvedbe ter se dotaknili tudi vsebine.

 

1.11.2017                   Trajnostni turizem v narodnem parku, primeri dobrih praks ter možnosti nadgraditve z nekaterimi aktivnostmi:

 

Ogled nekaterih točk v narodnem parku, ki so del aktivnosti projekta Trajnostni turizem

A)               Šlitere lighthouse – Šliterski svetilnik      

20171102 075644       

B)               Slitere blue hill path

20171102 084354

 

C)               Path to Peter Lake

 

20171102 094942

 

D)               Livonian culture house

 

20171102 112437

 

 

E)               Muzej rogov – Museum of antlets

20171102 132628

 

F)                Kolka cape – Kolka rt

 

20171102 144132

 

Glamping turizem

20171102 144307

                 

V večernem srečanju v kulturnem domu v kraju Kolka smo si za uvod ogledali predstavitev narodnega parka, nato predstavitev  dobre prakse iz tega parka: Livonijka iz kraja Uši se je leta 2000 lotila turizma in sicer s peko tradicionalne sladice  Sklandrauši , ki je potem prejela tudi evropski znak geografskega porekla. S pomočjo programa LEADER je nadgradila turistično ponudbo z urejenim kampom, B&B, delavnice priprave tradicionalnih jedi za turiste…

Sledila je izmenjava številnih storitev in idej in sicer preko dveh delavnic. Prvo je vodila predstavnica nacionalnega LEADER programa. Udeleženci smo predstavljali dobre prakse iz naših LAS in izmenjevali mnenja.

Nato je sledila delavnica o znamenitostih, ki smo si jo tekom dneva  ogledali v narodnem parku: opis dobrih rešitev,  slabe prakse ter pomanjkljivosti, ki bi jih uvrstili. Predstavitvi rezultatov so prisostvovali tudi krajani ter turistični vodiči in na podlagi predlogov bodo izboljšali turistično ponudbo v narodnem parku. S tem je bil narejen  uvod v pripravo upravljavskega načrta trajnostnega turizma za zaščitena območja z namenom podpore in razvoja mreže trajnostnega turizma, ki zahteva ravnotežje med ekonomskimi, družbeno-kulturnimi, okoljskimi in podnebnimi pogledi na ta razvoj. Sledili smo načelom časovnega in prostorskega usmerjanja ( primer Muzej rogov – zaželjena ločena stavba muzeja…) turističnega obiska na območju parkovnih občin z namenom razbremenitve najbolj obremenjenih lokacij ter razporeditve obiska skozi celotno sezono (primer Livonian culture house). S tem se poskuša razbremeniti najbolj občutljive dele narave narodnega parka (npr. Path to Peter Lake – problem nabiralcev brusnic), po drugi strani pa je zaželjen večji turistični  obisk v narodnem parku Slitere National Park (primer Kolka cape). Govorili smo tudi o povezavah v različne marketinške mreže.

 

 

3.11.2017         Ogled rokodelskega centra in športnega turizma v kraju Ance kot primera dobre prakse programa LEADER :

 

               Predstavitev in sodelovanje na delavnicah rokodelskega centra.

 

20171103 090817

 

 

 

 

 

               Ter športnega turizma. Ogledi primerov dobrih praks implementacije programa LEADER: lokostrelstvo in vožnja s kanuji.

                                                

                                      20171103 102017

                       

          

Ta študijska tura je bila izvedena z namenom vzpostavljanja konkretnih povezav med ponudniki v obliki skupne ponudbe in predstavitve dobre prakse partnerjem iz tujine.

 

Pripravljalni sestanek za prijavo projekta Trajnostni turizem pa se je nanašal tudi na podporo  strateških ciljev  SLR LAS med Snežnikom in Nanosom, ki sovpadajo:

-        s spodbujanjem  sodelovanja in povezovanja ter vpeljavo inovativnih pristopov na območje

-        s spodbujanjem podjetništva in vzpostavljanja pogojev za odpiranje novih delovnih mest

-        z ohranjanjem narave in okolja

-        z zagotavljanjem pogojev za večjo družbeno povezanost in socialno vključenost vseh skupin prebivalstva ter razvoj osnovnih storitev.

 

 

 

                          

Tamara Urbančič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link