Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Vabilo na Prem | Natisni |
Torek, 09 September 2008 22:07

Vabimo vas na strokovni posvet z naslovom

Pristop k razvoju podeželja z uporabo pristopa Leader in vrednotenje kmetijskih proizvodov

ki bo v petek 12. septembra 2008 s pričetkom ob 19,00 uri v prostorih multivizijske dvorane na Gradu Prem, Prem.

Na strokovnem posvetu bodo sodelovali:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS - minister Iztok Jarc: pristop Leader in finančne spodbude za to področje
  • Deželna kmečka zveza Trst - predsednik Franc Fabec: Lokalna akcijska skupina KRAS (območje Gorica - Trst)
  • Deželna kmečka zveza Trst - tajnik Edi Bukovac: AGROMIN - tradicionalni proizvodi manjšin
  • Deželna kmečka zveza Trst - strokovni sodelavec Marjo Gregorič: projekt VALOPT - dodana vrednost kmetijskim proizvodom
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica - Darja Zadnik: predstavitev projekta VALOPT (nadaljevanje)
  • Kmetijsko gozdarska zbornica - predsednik Ciril Smrkolj: Vloga KGZ pri pripravi projektov in vključevanju prebivalstva v programu Leader
  • Moderator posveta bo Vladimir Čeligoj - državni podsekretar MKGP oddelek za mednarodne odnose.

Vabljeni k sodelovanju,

Predsednica društva: Cvetka Kernel

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link