Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Strokovni posvet na Premu uspel !!! | Natisni |
Sobota, 13 September 2008 17:48

V petek, 12. septembra 2008 smo na gradu Prem izpeljali strokovni posvet z naslovom "Pristop k razvoju podeželja z uporabo prostopa Leader in vrednotenje kmetijskih proizvodov", ki se ga je udeležila vrsta eminentnih gostov. V imenu MKGPja je nastopil direktor Direktorata za kmetijsvo g. Branko Ravnik, ki je predstavil stališča ministrstva do pristopa Leader in predstavil možna sofinanciranja v okviru 4. osi razvoja podeželja. Trenutno je v Sloveniji potrjenih 14 LAS-ov, dodatno pa jih je prijavljeno še 8, tako da na MKGP ocenjujejo razpis za dodelitev statusa delujoče LAS kot uspešen. V nadaljevanju je 50 udeležencev posveta poslušalo še predstavitve LAS Krasa, ki so ga ustanovili v okviru Deželne kmečke zveze Trst - predstavil ga je predsednik te zveze in LASa Franc Fabec, nato pa smo že poslušali predstavitve določenih projektov za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom - projekta AGROMIN (tajnik DKZ Edi Bukovec) in VALO-PT. Ta obširen projekt so predstavili predstavniki KGZ KGZ iz Nove Gorice Darja Zadnik in Jože Vončina, dodaten pogled s zamejske strani pa je podal dr. Mario Gregorič. V nadaljevanju smo slišali še prispevek direktorja KGZ Slovenije Igorja Hrovatiča na kakšen način se vključuje KGZ na področju razvoja podeželja skozi pristop Leader, za konec pa še predstavitev domače - naše lokalne akcijske skupine, ki jo je pripravil strokovni vodja društva Aleš Zidar. Kot zanimiv pristop k trženju kmetijskih izdelkov s področja Krasa in Brkinov je bila izpostavljena trgovina Kraševka v Ljubljani, nekaj besed o tem je spregovorila lastnica Slava Sosič, ob koncu posveta pa je bilo slišati še nekaj mnenj udeležencev posveta, ki so pohvalili tako organizacijo kot izvedbo posveta z željo, da bi se podobni dogodki na našem področju še pripravili. Dejstvo je, da podeželje med Snežnikom in Nanosom potrebuje strokovne nasvete in pridobiva izkušnje (dobro prakso) tudi s pomočjo takšnih posvetov, zato v društvu ocenjujemo, da je bila prireditev uspešna. Tudi zaradi odlične in kvalitetne zasedbe, kot zaradi dobrega obiska, med katerimi sta bila tudi župan občine Il.Bistrica Anton Šenkinc in direktor KGZ KSS Nova Gorica Branimir Radikon, da ne omenimo večine sodelujočih pri pripravi RPP za področje občin Il.Bistrica, Pivka in Postojna.

Oglejte si fotogalerijo s prireditve...

240908_premDirektor Direktorata za kmetijstvo MKGP Branko Ravnik, podsekretar na MKGP Vladimir Čeligoj in predsednik DKZ Trst Franc Fabec:

 

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link