Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

IZPELJANE DVE DELAVNICI | Natisni |
Sreda, 24 September 2008 22:20
V okviru Kmetijske tržnice v Il.Bistrici je Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom poleg strokovnega posveta na Premu pripravilo še dve delavnici, ki sta potekali v petek, 19. septembra in ponedeljek 22. septembra 2008.

Prva delavnica je bila namenjena predstavitvi Študije izvedljivosti projekta »Organiziran nastop na trgu in zagotavljanje infrastrukture za trženje kmetijskih proizvodov«, ki jo je društvo izvedlo v začetku leta. Delavnice se je udeležilo 13 zainteresiranih za sodelovanje na kmečki tržnici, ki naj bi po ugotovitvah študije potekala vsaj enkrat mesečno v vsakem mestu na področju delovanja društva, torej v Il.Bistrici, Pivki in Postojni. Študija namreč potrjuje željo tako proizvajalcev kmetijskih proizvodov - prodajalcev kot kupcev po organizirani ponudbi kvalitetne domače hrane, za kar pa je potrebno izpolniti kar nekaj pogojev oziroma izpeljati določene aktivnosti - od podpornega okolja za uvedbo tržnic do prostorskih in upravljavskih pogojev. Projekt tržnic se sedaj nadaljuje v skladu z akcijskim načrtom, ki ga je pripravila skupina, ki vodi ta projekt, predviden začetek obratovanja tržnic pa naj bi bil april 2009. V tem času je pripravljenih veliko aktivnosti (predvsem izobraževalnih), tako da bo delo na tem projektu zelo pestro. Že na tej - prvi predstavitveni delavnici, so udeleženci pričeli z razpravo o skupni podobi tržnic, na osnovi katere se bodo izdelali promocijski materiali in predstavitveni artikli. V vsakem primeru pa se že sedaj oblikuje skupina resnih in odgovornih posameznikov - prodajalcev, ki naj bi sodelovali na tržnici, saj se že v naslednjem mesecu načrtujejo nove delavnice na temo kmečke tržnice. Naj bo ta zapis še povabilo morebitnimi zainteresiranim za sodelovanje na tržnici.

Druga delavnica pa je bila izvedena v prostorih Turistične kmetije Pri Malnarjevih v Slavini in je bila namenjena lastnikom turističnih kmetij. Kljub malce slabši udeležbi - 6 udeležencev, je delavnica uspela, saj je bila predstavljena zanimiva tema - izdelava in predstavitev spletne strani za turistične kmetije. Klemen Vičič - avtor omenjene spletne strani, je namreč predstavil vse podrobnosti v zvezi z spletno stranjo, udeleženci pa so s svojimi vprašanji in predlogi oblikovali ponujeno stran po svoji meri. Dogovor delavnice je bil, da se stran in ponudba predstavi še ostalim kmetijam na našem področju, nato pa pripravi projekt v okviru društva v smislu promocije turističnih kmetij. Tudi tu še vedno velja povabilo zainteresiranim k sodelovanju, saj gre za zanimivo promocijo, ki bo sofinancirana v okviru programa Leader. Potrebno je še poudariti, da spletna stran ni namenjena ozko samo turističnim kmetijam ampak tudi ostalim kmetijam, ki bi želele predstaviti svojo dejavnost in pri tem tudi kaj tržiti.

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link