Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

OBJAVLJEN RAZPIS ZA KMETIJSTVO V OBČINI IL.BISTRICA | Natisni |
Ponedeljek, 19 Januar 2009 08:10

Občina Ilirska Bistrica je v petkovem Uradnem listu (16.1.2009) objavila  JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA V LETU  2009. Predmet sofinanciranja, ki se giblje od 40 % do 100 % so naslednje aktivnosti:

  • 1. SOFINANCIRANJE NALOŽB V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO:
  • - Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo
  • - Urejanje pašnikov in kmetijskih zemljišč
  • 2. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU
  • 3. SOFINANCIRANJE TEHNIČNE PODPORE V GOZDARSTVU
  • 4. SOFINANCIRANJE NALOŽB ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Vlagatelji morajo vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno v sprejemni pisarni občine do vključno 23.02.2009, do 09.00 ure.

Več informacij o upravičenih o razpisu si lahko preberete na naslednji povezavi, razpisna dokumentacija in vsi obrazci razpisa pa so na voljo na spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/. Za informacije in pomoč pri pripravi vloge se lahko obrnete tudi na Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Aleš Zidar (031 339 789) ali Alenka Volk (031 773 474).

 

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link