Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Akutalni razpisi
V primeru objavljenih razpisov, si ti objavljeni spodaj.

Povabilo k oddaji idejnih projektov | Natisni |
Četrtek, 23 April 2015 09:14

Danes objavljamo javno povabilo k oddaji idejnih projektov za operacije v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), s katerim želimo pridobiti informacije o projektih, ki jih nameravajo posamezniki, društva, organizacije, lokalne skupnosti in vsi ostali zainteresirani na področju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna, prijaviti za sofinanciranje v okviru Lokalne akcijske skupine.

Poziv k oddaji je dostopen na tem linku, prav tako Obrazec za Projektni list. Prosimo vas, da nam do 15. maja 2015 pošljete vaše predloge, da jih lahko umestimo v Strategijo lokalnega razvoja in omogočimo sofinanciranje projektov iz programa CLLD.

Opozarjamo, da ne gre za razpis za projekte ampak povabilo k zbiranju idejnih projektov, da lažje pripravimo SLR. Razpisi za projekte bodo objavljeni po potrditvi SLR, kar bo po predvidevanjih konec leta 2015.

 
Javni poziv v partnerstvo LAS | Natisni |
Sreda, 08 April 2015 08:11

POZIV ZA VSTOP V PARTNERSTVO V

LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI ZA RAZVOJ PODEŽELJA NA OBMOČJU OBČIN ILIRSKA BISTRICA, PIVKA IN POSTOJNA

 Lokalna akcijska skupina (LAS) ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM vse zainteresirane vabi k sodelovanju v Lokalni akcijski skupini v novem programskem obdobju 2014–2020.

Obrazložitev:

LAS bo v novem programskem obdobju organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljeno z namenom uresničevanja usmeritev lokalnega trajnostnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Lokalni razvoj ki ga vodi skupnost (LEADER - CLLD), se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«,kar lokalnemu prebivalstvu omogoča, da samo določi prioritete in razvojne usmeritve. Glavni izziv Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) je, da se s skupnim ukrepanjem pospeši razvoj lokalnih območij in se tako ustvarijo možnosti za nastanek novih delovnih mest, višjo kakovost bivanja, boljšo dostopnost storitev in krajev ter ne nazadnje ohranjanje kulturnih in krajinskih značilnosti ter obvladovanje demografskih sprememb.

Vzpostavljeno lokalno partnerstvo bo oblikovalo in izvajalo celovito strategijo lokalnega razvoja. Namen strategije je, ob upoštevanju lokalnih potreb, graditi na družbenih, okoljskih in gospodarskih prednostih oziroma „dobrinah“ našega podeželja.

Partnerstvo v LAS bo sestavljeno po načelu tripartitnosti s predstavniki javnih in zasebnih lokalnih socialno-ekonomskih sektorjev, in sicer:

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije),
  • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije) ter
  • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe).

Sodelovanje v LAS je prostovoljno in odprtega tipa, dostopno vsem pod enakimi pogoji. Na osnovi določila točke b drugega odstavka 32. člena Uredbe 1303/2013/EU, je potrebno zagotoviti, da na ravni odločanja niti javni organi (sektor), kakor so opredeljeni v skladu z nacionalnimi pravili, niti katera koli posamezna interesna skupina nima več kot 49 % glasovalnih pravic.

Vključitev v LAS predpostavlja odgovorno in aktivno delovanje v prid celostnemu in trajnostnemu razvoju območja. Pravice pogodbenih partnerjev (članov) so:

-  da sodelujejo pri pripravi strategije lokalnega razvoja za programsko obdobje 2014-2020;

-  da volijo in so izvoljeni v organe LAS;

-  da sodelujejo pri podajanju predlogov in pripravi letnih programov dela LAS;

-  da so seznanjeni z informacijami o delu in poslovanjem LAS;

-  da uresničujejo osebne in javne interese povezane s cilji LAS;

-  da uporabljajo druge pravice, določene s partnersko pogodbo in sklepi organov LAS.

Obveznosti in odgovornost pogodbenih partnerjev (članov) LAS:                                  

-  da spoštujejo pogodbo, pravila delovanja ter druge interne akte in sklepe organov LAS;

-  da aktivno sodelujejo in s svojim delovanjem prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog LAS;

-  da skladno s svojimi razpoložljivimi znanji in sposobnostmi zagotavljajo materialne pogoje za delovanje LAS, uresničevanje razvojne strategije, sklepov skupščine LAS ter delujejo v skladu z določili pogodb za izvedbo posameznih projektov;

-  da prispevajo za delovanje LAS na način in v obliki kot je določeno s sklepom skupščine. Prispevek članov LAS je lahko v obliki finančnih sredstev, materiala ali dela (storitve). Obliko, način in višino prispevka letno določi skupščina LAS;

-  da dajejo informacije, ki so potrebne za doseganje ciljev LAS in izvajanje dogovorjenih nalog;

-  da prenašajo izkušnje in znanje na nove člane;

-  da varujejo ugled LAS v javnosti;

-  da se trudijo izpolniti namen pogodbe in s svojim delovanjem ne ogrozijo doseganja skupnih ciljev.

Pristopnina za individualno sodelovanje v LAS bo predvidoma znašala 100,00 €, interese članov Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, pa bo v LAS kolektivno zastopalo Društvo DRPSN.

Ustanovitvena skupščina in podpis Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva za LAS je načrtovana v roku 7 dni po objavi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 v Uradnem listu RS.

Zaradi priprave in podpisa Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva za LAS prosimo, da priloženo PRISTOPNO IZJAVO posredujete do 19.4. 2015 na naslov: DRPSN, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica

Javni poziv je stalen, zato se bodo člani partnerstva sprejemali tudi po ustanovitveni skupščini.

Dodatne informacije v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite pri strokovnem vodji DRPSN na telefonski številki 05/ 7112 335 / 031 339 789 (Aleš ZIDAR) ali na elektronskem naslovu Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Pismo o nameri za vstop v LAS.

V Ilirski Bistrici, 3.4.2015

 
Razpis svetovanje 2014 | Natisni |
Petek, 07 Marec 2014 13:36

Upravni odbor LAS DRPSN je na svoji 19. redni seji dne 5.3.2014 sprejel sklep o objavi Javnega razpisa za izbor izvajalca svetovanja za pospeševanje razvoja podeželja na področju občin Il.Bistrica, Pivka in Postojna. Rok prijave na razpis je 17.3.2014, vse podrobnosti razpisa in zahtevana dokumentacija je priložena spodaj:

1. Javni razpis (razpis_svetovanje_2014.pdf)

2. Prijavni obrazec (prijavni_obrazec_2014.docx)

3. Priloga 1 (priloga_1_reference_prijavitelja_2014.doc)

4. Priloga 2 (priloga_2_reference_prijavitelja_2014.doc)

5. Priloga 3 (priloga_3_reference_prijavitelja_2014.doc)

6. Pogodba (pogodba 2014)

 
<< Začetek < Prejšnja 1 2 Naslednja > Konec >>

Stran 2 od 2

PRIPOROČAMO

las-porocilo
trznice
projekt pesca
kmecki-krozek
turisticne kmetije
razvoj-podezelja-link