Skip to content

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom

Projekti NIP 2012 -1
Projekti 2012 | Natisni |
Sobota, 24 November 2012 14:05

LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom je v četrtek 31.5.2012 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje oddalo Načrt izvedbenih projektov 2012-1.

V letošnjem načrtu je prijavljeno 22 projektov v skupni vrednosti 386.865,22 €, od tega bo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (LEADER) namenjeno za sofinanciranje projektov 234.640,26 €, kar v povprečju znaša 60,65%. V NIP 2012 je en projekt, ki pokriva celotno področje LAS in ga LAS tudi vodi, ostali projekti pa so razporejeni po področjih občine Ilirska Bistrica (7 projektov skupne vrednosti 201.899,05 €, Leader 124.374,22 €), občine Pivka (7 projektov skupne vrednosti 77.498,37 €, Leader 48.243,50 €) in občine Postojna (6 projektov skupne vrednosti 82.437,80 €, Leader 44.292,73 €). Kot je razvidno iz števila prijavljenih projektov na razpis (42 v skupni vrednosti 1.100.000,00 €) pa tudi iz števila izbranih projektov, je le teh kar nekaj manjših, katerih nosilci so zasebniki ali društva. To dokazuje, da se je obrestovalo delo LAS na našem področju pri svetovanju in pripravi projektnih idej ter da je program Leader dosegel svoj namen – spodbujati razvoj podeželja. Kumulativno smo preko LAS in izvajalcev projektov v finančni perspektivi 2007 – 2013 vložili na področje občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna skupno 2.273.000,00 €, kar je za naše področje več kot odlično, sploh ker je večina teh sredstev namenjena neposrednim investicijam ali podpori v razvoj dejavnosti podeželja.

Ker se bliža konec omenjene evropske finančne perspektive, bosta naslednji dve leti namenjeni predvsem zaključkom projektov in poročilom o izvajanju programa Leader v tem obdobju ter pripravam na novo finančno perspektivo 2014 – 2020. Glede na število projektov in napovedane spremembe nas čaka veliko dela, vsekakor pa z velikim optimizmom pričakujemo nadaljevanje programa Leader, ker se je nedvomno izkazal kot generator razvoj podeželja.

Naj se ob zaključku izbora projektov zahvalimo ocenjevalni skupini (Vesna Kozar, Nataša Matevlič, Andrej Samec), ker je svoje delo opravila zelo korektno in strokovno.

Objavljamo naslednje dokumente:  Načrt izvedbenih projektov 2012-1

Točkovanje projektov  I. del ;  II. del;   III. del

 Zapisnik o ocenjevanju projektov

PROJEKT 2